Du er her: >
Navigation

Når mennesker vælger at dø i eget hjem - er det bedst om dagen !

Et debatindlæg baseret på egne erfaringer - om dilemma'er og udfordringer i hverdagen - et indlæg, der gav stof til eftertanke

  img_annmaj.jpg  Ann Maj Kruse, sygeplejerske med 23 års erfaring
 
Sygeplejerske Ann Maj Kruse, holdt på årsmødet et tankevækkende indlæg om forholdene i den kommunale hjemmepleje, når mennesker vælger at dø i eget hjem – erfaringer, der bragte hende videre til en efteruddannelse, som sigter mod et evt. lederjob på et hospice. (Foto: Alf Mulnæs)

Når mennesker vælger at dø i eget hjem - er det bedst om dagen !
Hospice Forum Danmarks årsmøde den 10. maj 2003 bragte også et indlæg ved sygeplejerske Ann Maj Kruse, Slagelse, med dette emne.

På baggrund af de erfaringer, hun har indhøstet som hjemmesygeplejerske gennem en årrække gav hun en nøgtern – men også temmelig afslørende – orientering om forholdene i den kommunale hjemmepleje, når mennesker vælger at dø i eget hjem.

Der er behov for større bevågenhed fra kommunernes side, når den sidste tid nærmer sig. En hjemmesygeplejerske skal da koordinere en tværfaglig indsats, som både omfatter den døende og de nærmeste pårørende. Der skal normalt afsættes meget mere tid, hvis ikke andre borgere skal tilsidesættes. Og det muliggør budgetterne måske ikke!

For Ann Maj Kruse var forholdene omkring netop omsorgen for døende i eget hjem så belastende og traumatisk, at hun i længere tid havde måttet sygemeldes. I dag er hun i gang med en videregående diplomuddannelse inden for klinisk sygepleje med fokus på palliativ (smertelindrende) sygepleje, som evt. vil kvalificere hende til et lederjob på et af de mange hospicer, der forhåbentlig vil se dagens lys i de kommende år.
 
Reportage: Alf Mulnæs
 
img_annmajkruse.jpg

Sygeplejerske Ann Maj Kruse har i dag selvstændigt virke og tilbyder foredragsvirksomhed og undervisning indenfor palliation (lindrende sygepleje) samt koordination af pleje og omsorg for døende og disses pårørende - i hele landet. amk@privatsygepleje.dk 


Læs her om præsten og forfatteren Paul Zebitz Nielsen's indlæg ved årsmødet

Formanden havde ordet

Kommentarer fra en hospiceleder - og pionér på området

Aktiv-medlemmer

Hvad kan et hospice tilbyde ?

STØT HOSPICESAGEN

Bestil gratis nyhedsbrev (elektronisk)
 


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere