BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Hospice Forum Danmark afholdt lørdag den 1. april 2017
generalforsamling og årsmøde.

 
Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde! Siden opdateres løbende.

 

 Dato: Lørdag den 1. april 2017 
 Sted: Trinity Hotel og Konference center ved Fredericia 

 

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen. 

Indkaldelse til Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde 2017


Bilag til Generalforsamlingen:

Bestyrelsens skriftlige beretning

Dagsorden

Bilag 1 Stemmetal Støtteforeninger

Bilag 2 Stemmetal Hospicer

Bilag 3 Fuldmagtsblanket

Bilag 4 Præsentation af landsformandskandidat

Hospice Forum Danmarks vedtægter


Bilag efter generalforsamlingen:

Referat fra generalforsamlingen

Regnskab for 2016

Årsmødet:


Ildsjælepriser 2017:

Igen i år uddeler Hospice Forum Danmark to ildsjælepriser.


Formålet med priserne er fortsat at fremme og anerkende indsatsen på hospice, i palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og inden for forskning, således at hospicetanken og hospicefilosofien fortsat lever, og stadig flere mennesker med livstruende sygdom samt deres pårørende får glæde og gavn af forbedrede vilkår.


De to priser vil blive uddelt således:

  1. En pris vil blive uddelt til en ildsjæl, som er frivillig i eksempelvis hospice, i hjemmene, i støtteforeningen og som har gjort en indsats, der fortjener lidt mere end et skulderklap.

  2.  En pris vil blive uddelt til et projekt, frivilligt eller fag-professionelt, som har en særlig betydning for indsatsen på hospice eller i det palliative felt i øvrigt. Det kunne fx være et projekt med særlig fokus på pårørende, udvikling af et særligt arbejdsfelt eller opstart af nye tiltag.

Alle kan indstille kandidater. Indstillingerne skal være Hospice Forum Danmark i hænde senest torsdag d. 2. marts 2017 via e-mail til Bestyrelsesmedlem Birgitte Bülow. Til indstilling benyttes indstillingsskemaer, som du finder herunder.

Har du spørgsmål omkring Ildsjælepriserne, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Marianne Hansen på 21 47 55 44.


Indstillingsskema til Ildsjælepris 1

Indstillingsskema til Ildsjælepris 2

Introduktionsbrev om IldsjælepriserTalere ved årsmødet er:

  • Sofie Klingberg, Journalist, dokumentarist og foredragsholder. Kendt fra programmerne: “Mor er død - men det taler vi ikke om...” 

    Sofie Klingberg skriver som oplæg til foredraget: "Hvad siger man lige til et menneske i dyb sorg? Kan man sige noget forkert? Og hvad nu, hvis man kommer til at gøre noget, der får den sørgende til at bryde ud i gråd?

    Døden og sorgen er svære samtale-emner for rigtig mange mennesker, til trods for, at døden er et grundvilkår i livet... 

    Da jeg som 16-årig mistede min mor til kræft, blev jeg meget alene og isoleret med min sorg, og det er desværre virkeligheden for rigtig mange børn og unge, der mister."