BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Hospice Forum Danmark afholder lørdag den 18. april 2020
generalforsamling og årsmøde.

ARRANGEMENTET AFLYSES PGA. UDBRUDDET AF CORONAVIRUS

NY DATO FOR GENERALFORSAMLING BLIVER FREDAG D. 18. SEPTEMBER KL. 15.00 - 16.00 - MERE INFORMATION FØLGER.

 
Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde - Siden opdateres løbende.

 

 Dato: Lørdag den 18 . april 2020
 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

 

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske elektronisk ved udfyldelse af formular på hjemmesiden Tilmeldingsfristen er torsdag d. 5. marts kl. 12.00


Generalforsamlingen

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsens skriftlige beretning

Dagsorden til generalforsamlingenBilag til Generalforsamlingen:

Hospice Forum Danmarks vedtægter

Stemmetal Støtteforeninger

Stemmetal HospicerBilag efter generalforsamlingen:
Årsmødet


Ildsjælepriser 2020:

Også i 2020 uddeler Hospice Forum Danmark ildsjælepriser.


Formålet med priserne er fortsat at fremme og anerkende indsatsen på hospice, i palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og inden for forskning, således at hospicetanken og hospicefilosofien fortsat lever, og stadig flere mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende får glæde og gavn af forbedrede vilkår.


Årets 3 priser er: 

  • "Årets Ildsjæl"
    Prisen uddeles til en ildsjæl, der er frivillig fx på hospice, i hjemmene eller i støtteforeningen og har gjort en indsats, der fortjener særlig anerkendelse.

  • "Årets frivillige projekt"
    Prisen uddeles til et projekt, der er drevet af frivillige og som har særlig betydning for indsatsen på hospice eller i det palliative felt i øvrigt. Det kunne fx være med særligt fokus på pårørende eller et nyt initiativ for at udbrede hospicetanken.

  • "Årets faglige tiltag"
    Prisen uddeles til særlige tiltag med fagprofessionelt sigte indenfor det palliative felt. Det kunne fx være udviklingen af særlige faglige værktøjer eller tiltag med at udbrede faglig viden til nye faggrupper.


Alle kan indstille kandidater. Indstillingerne skal være Hospice Forum Danmark i hænde senest torsdag d. 19. marts 2020 via e-mail til sekretariatet (sek@hospice.dk).


Til indstilling benyttes indstillingsskemaer, som du finder herunder:

Indstillingsskema "Årets Ildsjæl"

Indstillingsskema "Årets frivillige projekt"

Indstillingsskema "Årets faglige tiltag"

Introduktionsbrev Ildsjælepriser


Talere ved årsmødet er:

Talerne ved årsmødet kommer fra Det udgående Hospiceteam fra Sankt Lukas Stiftelsens Hospice - de vil give et indblik i den hverdag, de har, når de yder en hospiceindsats i den døendes eget hjem. 

Vi skal møde:

Jette Riis: (67 år) er afdelingssygeplejerske i Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, som hun var med til at etablere i 1997.  Forud for det arbejdede Jette nogle år i Sankt Lukas Hospice. Endnu tidligere havde Jette arbejdet som både hjemmesygeplejerske og sundhedsplejerske, og har dér erfaret den store værdi der ligger i at have borgerens/patientens hjem som arbejdsplads. ”Set fra mit perspektiv, er det den fornemmeste arbejdsplads af alle,” siger Jette. I hjemmet er patient og familie værter, og de åbner deres livsverden for os, der træder ind som gæster. Det kalder på stor respekt og ydmyghed, uanset om man kommer som frivillig eller som fagperson.


Steen Hassing: Jeg er 72, pensioneret gymnasielærer, gift, tre børn og seks børnebørn, medlem af Karlebo menighedsråd. Jeg blev "ansat" ved Sankt Lukas i januar 2014, først som frivillig på sengeafdelingen, senere tilknyttet det udgående team. Fra min tid som gymnasielærer har jeg taget min interesse for mit medmenneske med mig over i det frivillige arbejde. At være ude i private hjem som frivillig kræver en udviklet evne til at lytte og være fleksibel. Jeg er taknemmelig for at have oplevet mange spændende mennesker. Gennem møder og supervision på Sankt Lukas har jeg videreudviklet min evne til at fungere i vanskelige situationer og forstå mennesker i livets sidste faser.