4 gode grunde

Til at vi skal have flere hospicepladserTegning-ulighed-web

 • Der skal være plads til den 1/3 af de mennesker med behov for en hospiceplads, som i dag ikke når at få en plads, før de dør
 • Der skal være plads til, at flere patientgrupper får mulighed for at få den specialiserede palliative behandling, hospicerne kan tilbyde til gavn også for fx hjerte-, KOL- og ALS-patienter
 • Med plads til flere aflastende ophold, hvor en alvorligt syg patient stabiliseres og efterfølgende udskrives til en god sidste tid hjemme, vil ønsket om at dø hjemme kunne imødekommes hos flere mennesker
 • Der skal etableres akutpladser, så døende der ikke ønsker at komme på sygehus undgår det, eller hvor indlæggelse på sygehus er meningsløs


Til at give hospicerne større fleksibilitet

 • For at kunne imødekomme stadigt skiftende behov hos patienter og pårørende, må hospicerne have frihed til at iværksætte nye tiltag
 • Nye tiltag skal afprøves i praksis og det kræver ressourcer og fleksibilitet i en driftsoverenskomst
 • Mange vil gerne dø hjemme og med en større fleksibilitet, vil det i langt højere grad være muligt for hospicerne at iværksætte tilbud, der kan imødekomme dette ønske
 • Daghospice og aflastningspladser vil være et helt naturligt tilbud i et palliativt forløb


Til at styrke samarbejdet på tværs

 • Et tættere samarbejde mellem hospice og den kommunale pleje giver større tryghed for den enkelte patient og dennes pårørende
 • Et tæt samarbejde mellem hospicer og kommunernes hjemmepleje og plejecentre styrker fagligheden og dermed den lindring og pleje patienter og pårørende oplever
 • Et tæt samarbejde på tværs sikrer, at den enkelte patient får det rette palliative tilbud med udgangspunkt i eget behov og ønsker på det rette tidspunkt
 • En tættere sammenhæng gennem hele forløbet fra diagnose til endelig livsafslutning