BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Tilbage
Om døden
Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i denne bog, men bogen kaster lys på de mange problemer, praktiske, sociale og følelsesmæssige, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Døden optager os alle, og vi har alle på en eller anden måde haft den inde på livet. Men døden er ikke et naturligt samtaleemne i Danmark, og det vil denne bog gerne lave om på.

Om døden behandler praktiske emner, herunder reglerne for obduktioner og forskellene på de retsmedicinske og de lægevidenskabelige obduktioner. Hvilken hjælp kan man få fra socialrådgivere og bedemænd? Hvad er de pårørendes rettigheder og roller?

Døden perspektiveres endvidere ud over de håndgribelige regler og fakta. Således omhandler bogen også dødens psykologi: Hvad sker der, når man ”får en dødsdom”? Hvad er en ”værdig død”? Og meget mere.

Bogen er stilet til alle danskere, høj som lav, lærd såvel som læg – fremstillingen er henvendt bredt. Bogen kan derudover bruges på sundhedsuddannelserne.

Jørgen L. Thomsen. Født 1944. Professor, dr.med., institutleder ved Syddansk Universitet.Har en omfattende foredrags- og skribentvirksomhed og en særlig interesse i de etiske aspekter af retsmedicinen.
Forfatter: Jørgen Lange Thomsen et al
Forlag: FADL's Forlag A/S
ISBN: 9788777495854
Udgivelsesår: 2011
Læs mere på forlagets hjemmeside