BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Tilbage
Humanistisk palliation
Humanistisk Palliation er en antologi og en introduktion til den del af det palliative felt, der er optaget af at forstå de sociale, kulturelle, socialpsykologiske, psykologiske og mere åndelige aspekter af omsorg for og pleje af syge og døende i vores samfund. Bogen ønsker således at tilbyde en bredt anlagt introduktion til det humanistisk palliative felt samt præsentere en lang række specifikke kapitler, der hver især indfanger særlige tematikker og perspektiver i relation til dette felt. Samtidig er det ikke bogens hensigt at introducere til de kliniske eller medicinske aspekter af det palliative virke. Bogens bidragydere repræsenterer en bredt sammensat gruppe og skriver ind de forskellige faglige perspektiver, de etiske udfordringer eller ind i et mere terapeutisk- filosofisk- trøstemde perspektiv.

Bogen henvender sig til professionelle og studerende inden for det sundhedsfaglige- og sociale område samt syge og pårørende.
Forfatter: Karen Marie Dalgaard og Michael Hviid Jacobsen
Forlag: Hans Reitzels Forlag
ISBN: 9788741254500
Udgivelsesår: 2011
Læs mere på forlagets hjemmeside