BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Tilbage
At undres ved livets afslutning
Omsorgsprofessionelle kan gennem  filosofisk undren give en eksistentiel og åndelig omsorg, der er åben og lydhør over for de individuelle behov hos patienter, pårørende og kollegaer, når mødet med døden bliver nærværende. Gennem filosofiske undringssamtaler kan sygeplejersker, præster, psykologer og læger udvikle et nyt og fælles fagsprog, der bedre rummer de oplevelser af og den længsel efter nærvær og mening, de møder på hospice og palliative afdelinger på hospitaler og plejehjem. Gennem teori og essays skrevet af og interview med medarbejdere på Anker Fjord Hospice viser forfatteren, hvordan den  filosofiske tilgang skærper den professionelles dømmekraft i forhold til at vurdere, hvad der er det rette at gøre i den enkelte situation i daglig praksis. Bogen henvender sig til professionelle inden for palliativ omsorg på hospice, i patientrådgivning, Kræftens Bekæmpelse m.fl. og til studerende inden for sygepleje, psykologi, teologi og filosofi.
Forfatter: Finn Thorbjørn Hansen
Forlag: Akademisk Forlag
ISBN: 9788750045526
Udgivelsesår: 2016
Læs mere på forlagets hjemmeside