BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Hvordan får man en hospiceplads?

Pr. 1. juli 2000 vedtog Folketinget en lov om ”frit sygehusvalg”. Det betyder, at mennesker med livstruende sygdomme har ret til frit at vælge ophold på et hospice i Danmark. Der er et sæt fælles visitationskriterier, som patienten skal opfylde for at kunne komme på hospice.

Visitationskriterierne er:

- Forventet kort leve tid for den henviste

- Helbredende behandling er ophørt for den henviste

- Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste

- Behandlingsniveauet skal være afklaret, så den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på et hospital

- Den henviste selv ønsker at komme på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte


Vi har samlet informationerne i et info-ark, som du kan downloade her


Som patient eller pårørende kan du rette direkte henvendelse via telefon eller e-mail til de lokale hospicer. Henvendelsen kan også ske med assistance fra egen læge, sygehuslæge eller en sygeplejerske. Du kan finde en oversigt med kontaktoplysninger ved at klikke her.