BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Hvad er palliation?

PALLIATION

Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin pallium, der betyder kappe, tæppe eller kåbe og anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelser for mennesker, der er ramt af livstruende sygdom.

Palliation hviler på hospicefilosofien, som er en tilgang, der omfatter det hele menneskes natur med liv og død, krop, sind og ånd. Mennesket ses som en del af en familieenhed med følelsesmæssige, sociale, fysiske og praktiske behov. De behov bør dækkes med størst mulig faglig dygtighed, uanset om mennesket er på hospital, hjemme, på hospice, plejecenter eller andre kommunale institutioner.

 Plejen, omsorgen og behandlingen fokuserer på den syge og på de pårørende ud fra begrebet Total Pain.

Det er et begreb, som repræsenterer smerte-og symptomkontrol, men også psykisk, social og spirituel lindring, og det kan opfattes som det samlede mål for plejen, omsorgen og behandlingen.


TVÆRFAGLIG

Palliation er en tværfaglig indsats, der foregår på to niveauer: Et basalt og et specialiseret palliativt niveau.

Den specialiserede palliative indsats foregår på hospice, i palliative team og på palliative afdelinger, mens den basale palliative indsats omfatter palliation på hospitaler, kommunal hjemmepleje, plejecentre mv.

Det betyder, at kommunen hører til den basale palliative indsats, hvor vigtige tværfaglige samarbejdspartnere er den praktiserende læge, hjemmesygeplejerske, social-og sundhedsassistent, social-og sundhedshjælper, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og præst.

For at sikre kvaliteten i den basale palliative indsats er det vigtigt at skabe et godt tværfagligt samarbejde omkring den syge og familien.

Det er vigtigt, at man kender og respekterer hinandens faglighed, og at man har en god, tværfaglig kommunikation, så man kan koordinere indsatsen omkring familien.


MÅLGRUPPEN

Målgruppen for en palliativ indsats er mennesker med en livstruende sygdom - ikke alene kræftsygdomme - samt deres pårørende og efterladte. Den palliative indsats kan iværksættes under hele sygdomsforløbet.

Da det er vanskeligt at forudse den syges behov for palliation, skal behovet ofte vurderes løbende gennem sygdomsforløbet.

Den palliative indsats opdeles i tre faser: Tidligt i sygdomsforløbet: Her tilbydes den palliative indsats oftest samtidig med behandlingen målrettet sygdommen. Denne periode kan vare fra måneder til år.

Senere i sygdomsforløbet: Her er den aktive sygdomsbehandling som regel indstillet, og den palliative indsats fylder tit mere.

Perioden kan vare fra uger til måneder.

Sidst i sygdomsforløbet - den terminale fase: Her er den syge uafvendeligt døende. Denne periode kan vare fra dage til uger og fortsætter efter dødsfaldet - indtil indsatsen over for de efterladte er afsluttet.


KOMPETENCE

De sidste tyve år har faglige selskaber arbejdet for at sikre kompetencer inden for palliation gennem efter-og videreuddannelse for alle relevante faggrupper. For tre år siden udkom Anbefalinger til kompetencer for social-og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats. Anbefalingerne gør opmærksom på de kompetencer, der er nødvendige for professionelt at kunne udføre det praktiske arbejde, kommunikere, samarbejde samt formidle og organisere den palliative indsats. Kompetencerne er et fundament for at skabe udvikling og forandring af den palliative indsats i landets kommuner. Kompetenceanbefalingerne beskriver også et nødvendigt uddannelsesindhold i grunduddannelserne og efter-og videreuddannelse.

Videncenter for Rehabilitering og Palliation har siden 2009 kortlagt eksisterende palliative videre-og efteruddannelsestilbud for alle relevante faggrupper i Danmark og ajourfører hele tiden disse oplysninger.

Er du interesseret i at læse mere, så kig på PAVIs hjemmeside.


Teksten er skrevet af Mette Raunkiær og Jorit Tellervo fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation, PAVI til Fagbladet FOA, Social/Sundhed Nr. 05 2015