BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Kan man selv bestemme, hvilket hospice, man kommer på?

Hospicerne hører under loven om ”frit sygehusvalg” og man har derfor mulighed for selv at vælge, hvilket hospice man søger at blive visiteret til.

Man skal være opmærksom på, at man selv kan komme til at dække omkostninger til transport, hvis man søger hospice uden for egen region.