BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Stillingsopslag på hospicer rundt om i Danmark

Siden omfatter kun de stillinger, vi aktuelt er bekendt med eller har modtaget opfordring om at bringe på siden. Den er således ikke nødvendigvis udtryk for alle aktuelle ledige stillinger.

HFD er bekendt med stillingsopslag følgende steder: 
Svanevig Hospice
Svanevig Hospice søger to sygeplejersker til dag/aften
Da to kolleger er gået på pension, søger vi to sygeplejersker til dag/aften-vagter 32 timer ugentligt.

Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring.
Du skal påregne 17-20 aftenvagter på et 12 ugers vagtrul.
Der arbejdes hver tredje weekend, og nogle gange vil din arbejdsweekend være vagter af 12 timers varighed fra kl. 07:30-19:30.
Vores forventninger til dig:
• du er velfunderet, engageret og imødekommende,
• du kan planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende,
• du har gode kommunikative evner,
• du sætter symptomlindring og livskvalitet i højsædet, har respekt for den enkelte patients valg og fravalg og kan arbejde ud fra betragtningen om, at livet har værdi til det ophører
• du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring
• du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel
• du har flair for IT – eller er villig til at få det. Vi arbejder med Sundhedsplatformen.
Læs mere her

Hospice Forum Danmark bringer alene disse oplysninger som en service for hospicerne og potentielle ansøgere  


- Vi kan ikke påtage os ansvar for evt. fejl i dato'er m.m. - der henvises til de enkelte stillingsopslag, der er linket til.

Hospicerne opfordres til at logge ind for at oprette og slette stillingsopslag. Hvis I mangler et login til systemet, så send venligst en besked til webmaster.