Du er her: >

Nordisk Frivilligprojekt

Hospice Forum Danmark har søsat et frivilligprojekt med deltagelse af partnere fra Norge og Sverige, som har arbejdet indenfor det palliative felt i mange år. Hensigten med et nordisk projekt er videndeling og indsamling af erfaringer fra de frivilliges indsats på tværs af de nordiske lande i praktisering og koordinering af frivilligt arbejde.

Partnere i projektet er:

 • Hospice Forum Danmark
 • Røde kors Vågetjeneste i Danmark
 • Aflastningstjenesten i Esbjerg samt flere hospices
 • Undervisere fra Sverige og Norge
 • Frivilligkoordinatorer under Hospice Forum Danmark

Baggrund for projektet:
Der er udfordringer i omsorgen for de uhelbredeligt syge og døende. Udfordringerne vil vokse dels på grund af et stigende antal ældre og dels på grund af mangel på ressourcer i det offentlige.
At være frivillig er en vigtig samfundsopgave. Der er stort behov for frivillige til at udføre opgaver, som er ikke-faglige opgaver.
På sigt er det tanken at frivillige, som arbejder og har opgaver på hospice også udvikler sig til at løse opgaver ude i patienternes hjem, som hospice har forbindelse med.
Det vil skabe en bæredygtig udvikling, understøttet af de mennesker, som lever der, og hjælper til med at udføre deres samfundsansvar.
Frivillige spiller en afgørende rolle i aflastningstjenester og hospice. De går til hånde, serverer mad, handler ind og sætter blomster i vaser. De lytter, småsnakker, skaber en hyggelig atmosfære og minder den syge om en almindelig hverdag. Det kræver social kompetence og klare grænser.

Formål:
Formålet med projektet er at indsamle viden i form af eksisterende skriftligt materiale, og ikke mindst ”tavs viden” vedrørende rekruttering, træning, rådgivning/coaching/supervisering af de frivillige og formulere fælles retningslinjer/anbefalinger som udgangspunkt for god praksis og kvalificering af frivilligkoordinatorernes rolle i arbejdet med de frivillige samt igangsætte og udvikle det frivillige arbejde.
Materialet bliver indsamlet blandt frivilligkoordinatorerne og partnerne i projektet.

Mål:
Målet er at øge kvaliteten i træning af de frivillige i omsorgen for de uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende.

Frivilligprojektets gennemførelse:

Projektet styres af en styregruppe, som træffer de overordnede beslutninger og som sikrer projektets fremdrift.

Styregruppens sammensætning:

 • Tove Videbæk, Hospice Forum Danmarks bestyrelse og leder af projektet
 • Marianne Pedersen, Palliativt Videncenter, projektkoordinator
 • Aksel Wehner, Hospice Forum Danmarks bestyrelse
 • Anne-Marie Bønlykke Larsen, Hospice Forum Danmarks bestyrelse
 • Ingrid Bang, Aflastningstjenesten i Esbjerg
 • Lisbeth Ott-Ebbesen, Røde Kors Vågetjeneste, København
 • Karin Hammarberg, Axlagården, Umeå Hospice, Sverige
 • Daoud Kandela, Hospicestiftelsen Angelique, Norge
 • Astrid Rønsen, Communicare, Fjellhammer, Norge


Frivilligprojektet, som strækker sig over et år er planlagt til at indeholde to 1½ døgns projektmøder/workshops hvor styregruppe, nordiske partnere og frivilligkoordinatorer deltager.
I løbet af de to projektmøder/workshops er det hensigten, at det indsamlede skriftlige materiale og ”den tavse viden” bringes i spil, udvælges og udvikles med henblik på skabelse af retningslinjer/anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, træning, rådgivning, coaching/vejledning/ supervision af de frivillige.
Efter afholdelsen af de to møder vil styregruppen tage stilling til den endelige udgave af retningslinjer/anbefalinger for god praksis, som skal samles i en håndbog og bruges som inspiration i forskellige settings, hvor der arbejdes med uhelbredeligt syge, døende og de pårørende.
Bogen, som også udkommer på engelsk, forventes færdig til formidling i juni 2012.

Marianne Pedersen, 02.11.2011


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere