BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Svanevig Hospice uddanner frivillige i ”Sidstehjælp”

24. juni 2016 Temaer: Sidste hjælp
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
De første 16 frivillige på Svanevig Hospice blev mandag d. 13. juni uddannet i ”Sidstehjælp – folkeoplysning om døden” på et fire timer langt kursus.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
3 af medarbejderne på Svanevig Hospice er blandt de instruktører, som Foreningen af Palliativ Indsats har uddannet for at kunne afvikle kurser i ”Sidstehjælp – folkeoplysning om døden” rundt i hele landet. Med afholdelsen af det første kursus for 16 af de mange frivillige, der er tilknyttet hospicet, fik sygeplejerskerne Kirsten Christensen og Martine Nielsen samt fysioterapeut, Ingeborg Niemeijer lejlighed til at afprøve deres færdigheder som instruktører og opleve reaktionerne fra deltagerne på kurset.


Der var stor interesse blandt de frivillige for at deltage og flere af dem, der ikke havde mulighed for at deltage på det første kursus, har allerede efterspurgt en gentagelse, så de også kan lade sig inspirere af indholdet til deres videre indsats på hospice.


Blandt de, der var med på det første kursus, var der stor tilfredshed. En af deltagerne udtalte efter kurset:

”Det bedste ved kurset er, at der er god plads til fælles drøftelser – eksempler er gode at bruge til de forskellige udsagn. ”


Men det var ikke blot opbygning og afvikling, der blev udtrykt begejstring for – også det udbytte, man som deltager tog med fra kurset blev der sat ord på af en af deltagerne, som sagde:

”Jeg føler mig sikrere nu i forhold til, at det er vigtigt at tale om ønsker i forbindelse med død og bisættelse. ”


En tredje deltager opsummer sin oplevelse med at sige:

”Jeg synes det hele var godt, det at man kan tale så åbent om det.”


Det bliver ikke blot de frivillige tilknyttet hospice, der får mulighed for at lære om ”Sidstehjælp”. Instruktørerne har planer om at henvende sig til menighedsrådene i området for at høre, om nogle af sognene kunne være interesserede i at arrangere et kursus i "Sidstehjælp". Det er da også hensigten med udviklingen af kursuskonceptet, at undervisningen i ”Sidstehjælp” skal bredt ud i befolkningen på samme måde som kurser i førstehjælp.


Det er muligt at booke sit eget kursus lokalt ved henvendelse til Foreningen for Palliativ Indsats, der så vil formidle kontakten til instruktører i området. Læs mere på foreningens hjemmeside på adressen palliativ.dk.


Læs mere link: