BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Hospice skal glæde langt flere

18. februar 2018 Temaer: Politik
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
På netværksmøde for hospicestøtteforeningerne i region Sjælland og Hovedstaden blev der givet stor opbakning til Olav Nørgaards og Hospice Forum Danmarks ideer om, at flere skal nyde godt af hospicernes kompetente pleje og behandling
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Olav-Noergaard-juli-2017

Viden om, hvordan man bedst plejer og behandler syge og døende og deres familier, er opbygget gennem mange år på de danske hospicer. Nu er det tid, at den viden også skal ud og virke i resten af samfundet.


Det var budskabet fra formanden for Hospice Forum Danmark (HFD), Olav Nørgaard, på et netværksmøde for hospicestøtteforeninger fra region Sjælland og Hovedstaden i sidste uge.


”I dag dør fire procent af befolkningen på et hospice. Selvom vi fordoblede antallet af sengepladser, ville vi altså kun kommer op på otte procent. Det giver ikke nogen mening. Det er for få mennesker, der får mulighed for at nyde godt af den ro og tryghed, som hospice kan give både patient og pårørende i den sidste tid”, understreger Olav Nørgaard.

Aflastende ophold

Man ved fra en undersøgelse udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse, at langt de fleste mennesker ønsker at dø hjemme.


”I dag får vi generelt patienterne alt for sent på hospice. Hvis vi mødte dem tidligere, ville vi i højere grad være i stand til at hjælpe dem, så de måske kunne komme hjem og være den sidste tid”, siger Olav Nørgaard.


Han mener derfor, at netop dét bør være HFDs fokusområde: At langt flere skal kunne tilbydes et aflastningsophold på hospice. Samtidig skal der være mulighed for, at udgående faglige hospiceteams og hospicefrivillige følger patienten efter en udskrivelse.


Den model for palliativ behandling har man i mange år brugt i England, hvor HFD i efteråret var på studierejse. Her besøgte man blandt andet et børnehospice, som brugte en stor del af sin kapacitet på netop aflastede ophold for hele familien omkring det syge barn.


Efter et ophold på i gennemsnit fem dage, hvor familien fik ro og vejledning, blev de udskrevet igen med fornyede kræfter.


”Det samme mener jeg, at vi skal kunne tilbyde eksempelvis patienter med KOL eller andre medicinske sygdomme”, påpeger Olav Nørgaard.

Reserverede pladser til medicinske patienter

I dag er omkring 94 procent af patienterne på danske hospicer syge af kræft. Grunden er blandt andet, at de nuværende visitationsregler kræver, at en patient kun har en begrænset restlevetid, når de henvises til hospice. Sådan en forudsigelse kan man som regel ikke komme med for eksempelvis KOL- eller hjertepatienter.


Derfor er det nødvendigt at ændre visitationsreglerne, så der bliver åbnet for medicinske patienter.


Og det vil samtidig kræve, at hospicerne faktisk har plads til den nye patientgruppe.


Olav Nørgaards udspil er, at der afsættes eksempelvis tre lejligheder på hvert hospice til medicinske patienter. Enten ved en udbygning eller ved at tre eksisterende lejligheder reserveres til denne opgave. Den idé har HFD allerede sendt videre til Sundhedsstyrelsen.


”Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen erkender, at tilbuddet til døende patienter ikke er godt nok, som det er i dag. Jeg håber, vi kan være medspillere til at finde en bedre måde. Det er trods alt vores kerneområde, så vi må kunne være med til at udtænke en ny vej”, siger Olav Nørgaard.


”En medicinsk afdeling er ikke det rigtige sted at dø. Der er ikke den ro og fred, som både patient og pårørende har brug for. Hospicepersonale og -frivillige har den knowhow, der skal til. Også til at hjælpe de efterladte bagefter. Det er helt essentielt”, fastslår Olav Nørgaard.

Støtteforeningerne bakker op

Blandt medlemmerne fra støtteforeningerne var der stor opbakning til formandens tanker.


At hospicernes erfaring med at give syge og døende og deres pårørende al den ro og tryghed, som det er muligt i den sidste tid, skal udbredes til flere patientgrupper, var der fuld enighed om, ville være det helt rigtige.


”Men jeg kan godt blive betænkelig over, om man kommer til at flytte det hektiske sygehusmiljø ind på hospice, hvis man åbner for en mere akut behandling”, siger Sven Kofoed Møller fra Svanevig Hospices støtteforening.


”Det skal vi naturligvis være meget opmærksomme på”, svarer Olav Nørgaard. ”Men grundlæggende skal behandlingen af patienterne på hospice ikke være anderledes, end den er i dag. Det skal stå helt fast, at når man fra sygehuset udskriver til hospicepleje, så udskriver man til tid og ro.”


Læs mere link: