BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Temadag om god palliation til alle

03. februar 2020
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
I fredags havde Kræftens Bekæmpelse inviteret til en snak om, hvordan vi bedst sikrer patienter en god og rettidig palliativ indsats. Intentionen med dagen var at samle Danmarks mest vidende og erfarne personen indenfor området.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Temadag KB Birte Markfoged


Fra Hospice Forum Danmark deltog både landsformand, Olav Nørgaard og de to hospicechefer i bestyrelsen, Thomas Feveile og Birgitte Bülow i temadagen. Og der var ros til Kræstens Bekæmpelse for at tage initiativ til en dag, der beskrives som berigende med fokus på et vigtigt tema med en bred enighed om behovet for en fælles indsats.


Birte Markfoged, der er formand for hospicelederforeningen, påpegede i sit oplæg de mange muligheder, der er for, at hospicerne kan byde ind på tværs af hele feltet. De kan tilbyde undervisning af medarbejderne i kommunerne, projekter om dialog med børn og unge om døden og ikke mindst tankerne om daghospice.

Etableringen af daghospice tilbud fremhæves som et tiltag, der måske kan være med til at bryde op for den gængse ”silotænkning”, man i dag oplever – for patienterne er jo ligeglade med, om de behandles af det fagfolk, betegner som primærsektor eller sekundærsektor – de skal bare have den hjælp, de har behov for!


Formanden for Kræftens Bekæmpelse rundede dagen af med at konkludere, at der er et behov for et løft af hele området omkring palliation. Alt for mange patienter får ikke den hjælp, de har behov for. Det kræftpatienter får af tilbud i dag, skal andre patientgrupper også have tilbudt – vi har en fælles sag og den skal vi kæmpe for i stedet for blot at sidde og vente på en sundhedsreform. Vi skal i stedet stille fælles og koordinerede krav til patienter og pårørendes bedste – og det gør vi bedst i fællesskab på tværs.


Læs mere link: