BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Musikken gi’r livskvalitet på hospice

21. juni 2011 Artikel
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Musikterapien har vundet større indpas som smertelindrende behandlingsform.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Musikterapien har vundet større indpas som smertelindrende behandlingsform.

Musikterapien har gennem de seneste år vundet større og større indpas som smertelindrende behandlingsform.
- Musikken kan forvandle følelsesmateriale og lindre smerte, siger cand. mag. i musikterapi Signe Lindstrøm.

SigneMarieLindstroem-high_a.jpg


Patientstuerne på KamillianerGården er lyse og rummelige. I en af dem ligger Else (opdigtet navn, red.), som er 59 år og uhelbredeligt syg med cancer i hjernen.
Her har hun ligget en måned og har på den tid mistet mange kropsfunktioner, bl.a. på grund af lammelse i hele venstre side. Hun har svært ved at trække vejret, og hun taler kun sagte og med lange pauser. For hende er livet ikke længere så lyst. Hun har svært ved at udtrykke sig om sine indre oplevelser og beder sjældent om noget fra personalet.
- Der var ligesom ingen, hun åbnede sig op overfor, fortæller Signe Lindstrøm.
En dag har Signe en musikterapi-session med Else, og de taler sammen om minder fra Elses liv. Signe har flere gange været på besøg og kender til Elses situation. Men i dag sker der noget anderledes. Else synes at åbne mere op efter en guidet afspænding og stille improviseret harpemusik. Hun fortæller om et minde fra sin barndom, hvor hun er ude og samle asparges med sine søskende en tidlig sommermorgen.
- Det var en meget positiv og lys historie, forklarer Signe Lindstrøm.

’Jeg vil dumpe op!’
Signe spørger efterfølgende Else, hvad der fylder hendes tanker i denne sidste tid. Hun forklarer, at hun er bange for dødskampen, og hvad der skal ske med hendes familie, når hun er borte. Hun tror ikke, der er noget til hende efter døden og frygter for, hvad der vil ske, når livet slukkes. Hun spørger Signe, hvad hun selv tror, der sker på den anden side.
- Jeg fortæller, at jeg jo ikke ved noget om det, men at jeg forestiller mig at dumpe ned i et varmt og rart landskab.
Else forklarer, at hun hellere vil dumpe op. Op til et sted med stille vand og hvidt sand og en varm eng, hvor hendes familie venter.
Endnu en musikafspænding åbner den indre oplevelse af at gå hen over en solid tømrermester-bro og på den anden side ses engblommer, violer og forglemmigej – og en stor Sanktbernhardshund. Her er rart.
- Jeg blev selv rørt og overrasket over dette stemningsskifte og at hun for første gang lukkede op på denne måde, fortæller Signe.
Signe skriver Elses oplevelser om til en sang, som hun spiller for Else under næste session. Det giver Else sindsro, og for en tid er verden ikke længere så mørk. Sangen indspilles og bliver delt med familien.
To uger senere dør Else. Med sig i kisten får hun et lamineret billede af en Sanktbernhardshund og sangteksten til hendes sang.

Musik hjælper hele vejen rundt
Musikterapi er en helhedsorienteret behandlingsform. Den er møntet på kroppens fysiske smerter men inkluder også de psykosociale og eksistentielle problemstillinger, der er forbundet med dét at være alvorligt syg og at skulle sige sit sidste farvel. For Signe hænger det hele sammen.
- At sige farvel til sin elskede, sine nærmeste - eller at se sine børn, forældre eller ægtefælle sige farvel til sig – det hører med til det at være i en smertetilstand. At man synes Gud har forladt én eller at hele verden er uretfærdig, forklarer hun.
I hospicefilosofien taler man om 'den totale smerte'. Det er summen af alle de aspekter af lidelse, som den alvorligt syge eller døende oplever.
- Jeg er vidne og ledsager til den døendes egne processer. Lindringen ligger både i mødet med musikken, der kan vække følelser, minder og stemninger men også i tilliden og relationen til terapeuten. At man tør åbne op og tale om både positive og negative ting. De handler om at få plads til de ting som er, forklarer Signe.
Som musikterapeut indretter hun et rum, hvor de processer kan foregå. Mange af Signes klienter oplever afspænding og ro i kroppen ved musisk påvirkning, og musikterapien er også meget velegnet til at få kontakt til mennesker, der er blevet så svækkede, at de ikke længere kan kommunikere verbalt. Her foregår kommunikationen primært gennem varsomme toner fra musikinstrumenter og musikterapeutens stemme. Det kan hjælpe patienter ud af psykisk isolation. Ofte deltager de pårørende også i sessionerne, og her skabes der bånd mellem patienterne og deres nærmeste.
Musikterapien kan også lindre andre symptomer hos alvorligt syge som fx kvalme, åndenød og fysisk uro.

Musikterapien anerkendes
Det er ikke alle, der ved, at musikterapi er en akademisk professionsuddannelse i Danmark. Siden 1982 har Ålborg Universitet udbudt uddannelsen, som består af et treårigt bachelorprogram efterfulgt af en toårig kandidatoverbygning. Uddannelsen indebærer grundig musikalsk træning og har fokus på de psykoterapeutiske, de medicinske og de socialpædagogiske arbejdsområder, hvor musikterapeuter typisk arbejder.
I kraft af hospicebevægelsens opblomstring i Danmark bruges musikterapi nu som palliativ behandlingsform på flere hospicer. Her indgår terapeuten typisk i et tværfagligt team bestående af sygeplejerske, præst, læge, socialrådgiver, fysioterapeut og psykolog.
- I kraft af vores akademiske redskaber og teoretiske ramme kan vi godt tale det samme sprog som f.eks. lægerne og argumentere for, hvorfor musikterapi er relevant i et bestemt behandlingsforløb. Og så arbejder vi jo alle helhedsorienteret og ud fra samme værdigrundlag, nemlig hospicefilosofien, på trods af vores forskellige faglige ståsteder, understreger Signe.
Hun startede selv på uddannelsen i 1999. Efter at være vokset op i en musikalsk familie blev hun grebet af musikkens terapeutiske effekt, som hun allerede tidligt oplevede på egen krop.
- Gennem musikken kan man blive dybt forbundet med sig selv igen men også med andre og med noget, der er større end en selv. Det er ligesom et magisk rum der åbner sig, forklarer hun.
Der er på nuværende tidspunkt otte musikterapeuter og tre musikere, der arbejder med musikterapi, fordelt på danske hospicer.

Læs mere link: