Du er her: >

Bureaukrati bør ikke spænde ben for et nyt hospice i Aalborg

20. januar 2016 Artikel
KamillianerGaardens Hospice finansierer selv nyt hospicebyggeri i Nørresundby. Men en deponeringsregel forhindrer regionens godkendelse. Hospicebestyrelsen søger nu Social- og Indenrigsministeren om dispensation.KamillianerGaardens Hospice har fået godkendt tre nye hospicepladser af Region Nordjylland og vil i den forbindelse bygge nye og mere tidssvarende lokaler.

Man har allerede solgt de nuværende bygninger, man har købt grund til opførelse af nyt hospice, og man har skaffet pengene til nybyggeriet.

Så skulle alt være i skønneste orden, men nej.

En bureaukratisk regel kræver, at Region Nordjylland deponerer 60 millioner til staten, fordi regionen allerede har udfyldt den tilladte anlægsramme. Og de penge kan regionen ikke afse. 

Byggeriet af et nyt, moderne hospice i Aalborg risikerer derfor at strande. Og en ombygning indenfor rammerne af det gamle hospice vil give trange kår for de døende patienter.

Søger folketingsudvalg om dispensation

Formand for KamillianerGaardens Hospice Mogens Nørgård, bestyrelsesrepræsentant Asta Skaksen og hospicechef Anette Agerbæk har fået foretræde for Folketingets Social- og Indenrigsudvalg torsdag den 21. januar. Her vil de bede social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) og udvalget om dispensation fra deponeringsreglen.

Det er kun rimeligt at få fritagelse, mener Tove Videbæk, der er landsformand for Hospice Forum Danmark og arbejder for flere hospicepladser til både børn og voksne med livstruende sygdomme. Hun fortæller, at Region Midtjylland fik dispensation i forbindelse med byggeriet af Gudenå Hospice i Brædstrup sidste år.

- Når Region Midtjylland har fået dispensation fra deponeringsreglen i forbindelse med et hospice-byggeri, så synes vi, det er urimeligt, hvis ikke også Region Nordjylland får den. Vi ønsker dispensation, for naturligvis skal to regioner behandles ens, fastslår Tove Videbæk.

Hun står fuldstændig uforstående over for, at netop et hospicebyggeri bremses af deponeringsreglen:

- Kommuner, regioner og stat bygger jo også nyt, når de kan se, at det er det optimale. Men deponeringsreglen spænder nu ben for at få det optimale hospice i Aalborg. Et projekt, som KamillianerGaarden selv har mulighed for at finansiere.

Hvorfor medregnes i regionens økonomi?

- Problemet er, at vi bliver lagt ind i regionens budget, fordi vi har en driftsoverenskomst med regionen. Men vi er jo selvstændige. Rent juridisk er vi en selvejende institution, forklarer Mogens Nørgård, der er formand for KamillianerGaardens Hospice og samtidig socialdemokratisk medlem af regionsrådet for Region Nordjylland:

- Statslige selvejende institutioner må bygge, så tosset de vil, bare økonomien hænger sammen, men vi må ikke. Det er jo helt ude i hampen og fuldstændig mærkeligt, at vi som hospice bliver bundet op på regionens økonomi, siger han.

Deponeringsreglen går ud på, at Region Nordjylland skal deponere et beløb svarende til byggesummen til staten, fordi regionen allerede har udfyldt anlægsrammen. Byggeriet af et nyt hospice vil lande udenfor rammen, og derfor kræver staten, at regionen deponerer byggesummen på 60 millioner kroner, som så tilbagebetales i rater over de næste 25 år. På den måde prøver man at forhindre en overophedning af økonomien.

Trange kår for patienter i nuværende bygninger

Men det vil ikke blive dyrere at drive et helt nyt hospice, forklarer Anette Agerbæk, der er hospicechef for KamillianerGaardens Hospice:

- Vi finansierer det hele selv, så det bliver ikke dyrere at drive et nyt hospice end det er at drive et ombygget, forklarer hun.

Tværtimod er det en rigtig god idé at bygge nyt i stedet for at bygge om.

- Vi vil gerne fremtidssikre vores hospice, og har fået lov af Region Nordjylland til at udvide fra 12 til 15 hospicepladser. Men vi må ikke udvide de nuværende bygninger. Derfor skal en evt. ombygning ske indenfor de fire vægge. Og det vil alt andet lige betyde trange kår – både for patienter og personale. I de nye patientstuer vil både udsigt og lysforhold blive dårligere. Og der vil være for lidt plads til hjælpemidler og personale.

Har solgt de gamle bygninger

KamillianerGaardens Hospice har allerede indgået en juridisk bindende aftale med Aalborg Kommune om at købe en byggegrund i Nørresundby. Hospicet har udarbejdet en finansieringsplan og har fondsmidler til rådighed, så de kan betale selv. Og så har man indgået en juridisk bindende aftale om salg af de nuværende bygninger til den katolske skole på nabogrunden.

- Det ironiske er, at hvis byggeriet af et nyt hospice stoppes, bliver der bygget nyt alligevel, forklarer hospiceformand Mogens Nørgård. For hvis salget ikke går igennem, skal den katolske skole bygge nyt et andet sted.

- Det er helt hen i vejret. En ombygning er jo syv en halv million kroner investeret i den gale retning, når der nu står en køber og vil købe de gamle bygninger, siger han.

Afgørende vigtigt at hospice får lov at bygge

Det er ”et gyldent øjeblik” lige nu, forklarer Peter Øhrstrøm, der er professor ved Aalborg Universitet og medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for KamillianerGaardens Hospice:

- Det er nu, vi kan afhænde de gamle bygninger. Det er ikke sikkert, at vi får den chance igen. Det er meget uheldigt, hvis vi ikke kan få lov til at udbygge et så veldrevet hospice, siger Peter Øhrstrøm.

Det er ikke rimeligt, at en bureaukratisk deponeringsregel mellem region og stat skal spænde ben for et selvstændigt hospice, mener han:

- Man skal ikke indrette noget så afgørende vigtigt som et hospice efter konjunkturerne i samfundet. Der er jo meget mere på spil end blot et nybyggeri. Hospice er jo svar på kravet om aktiv dødshjælp, som ligger og lurer hele tiden. Derfor er det ekstra vigtigt, at hospice får lov at bygge nye og tidssvarende bygninger.

Professoren kalder deponeringsreglen for ”besynderlig”:

- Man skulle tro, at det var nok at samle penge ind til at bygge, og så bare gå i gang. Men sådan er det åbenbart ikke. Det er en underlig verden, at regionen skal deponere dette store beløb for, at vi kan gå i gang med det nye byggeri, selv om hospice som selvejende institution har sørget for hele finansieringen af byggeriet.


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere