Temadag om palliation til børn og unge 2014

29. oktober 2014 var Hospice Forum Danmark vært ved den første tværfaglige temadag om palliation til børn og unge.


Dagens oplægsholdere var:

Overlæge Bodil Jespersen, Palliativ Team, Århus: "Hvad er palliation?"

Pædiatrisk sygeplejerske Karin Bundgaard, Sygehus Lillebælt, Kolding: "Hvad er palliation? - pleje af børn"

Overlæge Niels Clausen, Børneonkologisk afsnit A20, Aarhus Universitetshospital: "Hvad gør man som fagperson, nået et barn skal dø?"

Forsker Mette Raunkiær, PAVI: "Nationale og internationale erfaringer med organisering af palliativ indsats til børn og unge"