BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Temadag om palliation til børn og unge 2014

29. oktober 2014 var Hospice Forum Danmark vært ved den første tværfaglige temadag om palliation til børn og unge.


Dagens oplægsholdere var:

Overlæge Bodil Jespersen, Palliativ Team, Århus: "Hvad er palliation?"

Pædiatrisk sygeplejerske Karin Bundgaard, Sygehus Lillebælt, Kolding: "Hvad er palliation? - pleje af børn"

Overlæge Niels Clausen, Børneonkologisk afsnit A20, Aarhus Universitetshospital: "Hvad gør man som fagperson, nået et barn skal dø?"

Forsker Mette Raunkiær, PAVI: "Nationale og internationale erfaringer med organisering af palliativ indsats til børn og unge"