Temadag om palliation til børn og unge 2016


25. oktober 2016 var Hospice Forum Danmark i samarbejde med REHPA værter ved den anden tværfaglige temadag om palliation til børn og unge.


Dagens temaer og talere var:

Status fra hver af de 5 børnepalliative teams i regionerne 


Teamwork in peadiatric palliative care, v. Professor Danai Papadatou, University of Athens, Greece


Erfaringer fra Lukashuset, v. Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff

Børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser, v. Ph.d. Studerende Camilla Lykke

Erfaringer fra projekt Familie FOKUS,v. Projektleder Bodil Kloborg

Communication with seriously ill children, v. Dr. Jan Aldridge, Martin House, Children's Hospice, UK