BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

De nationale visitationskriterier


Når du henvises til hospice, vil din henvisning blive vurderet i et tværfagligt forum, hvor der foretages en helhedsvurdering af den enkelte patient med udgangspunkt i de nationale visitationskriterier udarbejdet af Danske Regioner.

Kriterierne er bl.a.:

  • Forventet kort levetid for den henviste
  • Helbredende behandling er ophørt for den henviste
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, så den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på et hospital
  • Den henviste selv ønsker at komme på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte


Du kan finde de samlede nationale visitationskriterier her