Hospice Sjælland Støtteforening

Neptunvej 8

4040 Jyllinge

http://www.hosjstf.dk/

Formand:
Hanne Høyer Pedersen
Neptunvej 8
4040 Jyllinge
formand@hosjstf.dk 
27 30 02 22


Kasserer:
Vibeke Møller Mortensen

kasserer@hosjstf.dk 
26 24 40 58


Hospice:
Hospice Sjælland