Behov for handling omkring specialiseret palliation

15. februar 2021
Hospice Forum Danmark opfordrer Danske Regioner til at handle på kritikken fra Rigsrevisionen med flere nye initiativer.

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om "Adgangen til specialiseret palliation" fra august 2020 kom Danske Regioner i september med deres Positionspapir for udvikling af den palliative indsats i Danmark. Med positionspapiret reagerer Danske Regioner på den, som Rigsrevisionen kom med i sin rapport. Beskrivelser af indsatsen som "utilstrækkelig" og "ulige" kalder jo unægteligt på handling og forbedring. Det er naturligvis ikke alene Regionerne, der skal handle, men Rigsrevisionens hovedpil peger på den specialiserede palliative indsats, og dermed Regionerne.


"Regionerne kan ikke læne sig tilbage og vente på, at kommunerne løfter niveauet i den basale palliation. Der er behov for handling fra Regionerne her og nu, hvis borgernes behov for palliation og særligt specialiseret palliation skal imødekommes, " siger Olav Nørgaard, landsformand for Hospice Forum Danmark.


"I Hospice Forum Danmark har vi arbejdet med fokus på palliation som kerneområde i 20 år og vi er naturligvis klar til at bidrage med tanker og input til Regionerne. Derfor har vi også sendt et brev til bestyrelsen for Danske Regioner med vores anbefalinger til områder, der kalder på handling her og nu, " fortsætter Olav Nørgaard.


"Hovedelementerne i vores anbefalinger til handlinger her og nu, drejer sig om systematisk behovsvurdering, så vi sikrer, at den enkelte patient systematisk får afdækket præcist, hvilke behov for lindring han eller hun har. Der skal sikres langt bedre adgang til specialiserede tilbud for alle med behov for det og vi skal have gjort op med den alt for store ulighed mellem patientgrupperne. Der skal være en ret til samtaler omkring livskvalitet og behandlingsniveau, så vi undgår at døende gennemgår unødig smertefulde behandlinger. Og endeligt skal vi have styrket det tværfaglige samarbejde, så man i langt højere grad får udnyttet den viden, der ligger på hospicerne, så den kan komme endnu flere til gode," slutter Olav Nørgaard.