Børn og Unge lærer om hospice

21. februar 2018
Sygeplejerskerne Iben Holøv Thomsen og Susanne Mejdal fra Hospice Limfjord arbejder med at undervise børn og unge om hospice og var sidste år med på Hospice Forum Danmarks studietur til England for at lære mere om, hvordan man griber det an på de engelske hospicer.

I september 2017 var vi med Hospice Forum Danmark på studietur til England. Vores fokus for studieturen var formidling til og undervisning af børn og unge indenfor området palliation.


Til dagligt arbejder vi som sygeplejersker på Hospice Limfjord i Skive. Igennem årene har vi på hospice jævnligt fået henvendelser fra skolebørn, som ønsker kendskab til det palliative område. De sidste år har vi budt skoleklasser ind på Hospice til diverse undervisningsforløb tilrettet alderstrin og skolefag.


Vi ønsker med vores undervisning at afmystificere døden og tror vores åbenhed til at tale om døden med skoleeleverne kan være med til at gøre døden mindre tabubelagt.


Vi oplever, at skolebørnene er meget interesseret i at høre om Hospice, om palliativ pleje og om hvordan patienterne har det, når de er uhelbredelig syge. - Hvilke tanker patienterne gør sig, hvad de håber og tro på og om de kan have en god dag, når de er uhelbredelig syge. Skoleeleverne har ofte mange spørgsmål, når de mærker åbenheden til at tale om døden, og det er tydeligt at vores dialog med skoleeleverne sætter yderligere tanker i gang hos dem. Via evalueringer af forløbene ved vi, at vores undervisning af og til er nået videre ud til elevernes forældre. F.eks. er det blevet til samtaler omkring middagsbordet i forhold til ønsker for den sidste tid og om forskellen på begravelse og bisættelse samt familiens ønsker herfor, når den tid kommer.  


På studieturen til England oplevede vi en generel interesse for vores undervisning af skoleelever, men det er kun på St. Christopher´s Hospice, de har et lignende tilbud. De andre steder, vi besøgte, er der ikke fokus på undervisning af skoleelever og formidling til børn og unge vedrørende Hospice er med et andet fokus. F.ek.s. er formidlingen til skoleelever på St. Leonard´s Hospice i York mere med fokus på fundraising. De inddrager skoleelevers ideer til diverse events, hvor der kan samles penge ind til Hospice, og får på den måde skoleelevernes opmærksomhed på Hospiceverden.


På St. Christopher´s Hospice i London har de et tilbud til skoleelever, i det vi her hjemme kalder indskolingen. Til børn i 9-10 års alderen. De har et 6 ugers program, hvor skoleklassen bl.a. kommer i dagcenteret på St. Christopher´s Hospice og er sammen med patienterne, der kommer der. Skoleeleverne taler med patienterne, hører om palliativ pleje og om Hospice. I løbet af de 6 uger laver de et projekt om det, de har set, hørt og lært. Dette præsenterer de, som afslutning af programmet, for deres forældre inde på St. Christopher´s Hospice. Derved når St. Christopher´s Hospice også ud til forældrene, hvilket også er deres formål med programmet. Deres hensigt er ligeledes at gøre døden mindre tabubelagt. St. Christophers Hospice oplever dette som en effektiv og god måde at udbrede viden om palliation på.


Hospice UK, som er Englands nationale velgørenheds organisation for Hospice pleje, havde ikke kendskab til undervisningstilbud til skoleelever på andre Hospicer i England, men fandt det bestemt vigtigt og betydningsfuldt at tale med skoleelever om døden både i forhold til at afmystificere og for at gøre døden mindre tabubelagt. De var således meget interesseret i at lære af os og vores undervisningsforløb på sigt.