Børnehospice i Vestdanmark - reaktion fra Hospice Forum Danmark

14. august 2018
Hospice Forum Danmark har i dag udsendt nedenstående pressemeddelelse


I Hospice Forum Danmark ser vi med stor glæde på den udmelding, der netop er kommet fra Sundhedsministeren om, at der tilføres ekstra midler til etablering af et nyt børnehospice i Vestdanmark samt, at driften af Lukashuset i Hellerup styrkes.


Udmeldingen kommer i forlængelse af, at der før sommerferien var udmeldt en pulje omkring oprettelse af fire nye børnehospicepladser i Vestdanmark. Der var dog langt fra afsat tilstrækkelige midler i puljen til etablering og efterfølgende drift. Politikerne har derfor været nødt til at tage det op til fornyet overvejelse, om der kunne findes flere midler.


Lukashuset er landets første børnehospice og har til dato primært for egne og fundraiserede midler været drevet af Skt. Lukasstiftelsen. Lukashusets erfaringer viser, at skal man sikre det nødvendige høje faglige niveau i forhold til børnenes behov, vil der også med de nye midler i puljen mangle 5 mio. kr. både til Lukashuset og i Vestdanmark, før der er fuld offentlig finansiering til 4 børnehospicepladser hvert sted.


I Hospice Forum Danmark håber vi derfor også, at politikerne vil tage det sidste skridt og finde fuld finansiering og på den måde sikre børn og unge de samme rettigheder til hospice, som voksne allerede har.


 For uddybning eller yderligere kommentarer henvises til Landsformand, Olav Nørgaard på telefon: 29 44 54 38 eller mail: formand@hospice.dk