Den frivillige indsats på Hospicer og i Hjemmene

24. maj 2008
Workshop på Hospice Forum Danmarks årsmøde
I sit oplæg til Workshoppen fortalte lederen af aflastningstjenesten ved Sydvestjyllands Hospice og aflastningstjenesten i Esbjerg, hvordan "hønen var kommet før ægget ", idet en kreds af mennesker i Esbjerg fra KFUM og KFUK havde startet Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde, som aflaster pårørende til syge og døende i hjemmene - før end Hospice Sydvestjylland blev en realitet.

Da hospice Sydvestjylland åbnede blev Lise Erbs bedt om også at koordinere den frivillige indsats på hospice.

Lise Erbs fortalte om det daglige liv i Aflastningstjenesten: hvordan de frivillige bliver rekrutteret og bliver undervist, om hvor vigtigt det er at skabe en kultur blandt de frivillige ved bl.a. at lave fælles arrangementer.

Lise understregede meget, at de frivillige er voksne mennesker, som man giver et ansvar, og som lever op til det.
Hun krydrede sit oplæg med mange rørende og sjove oplevelser i "tjenesten " og fortalte opfordret af andre i salen om at Aflastningstjenesten var blevet kåret til "årets succeshistorie " af Jyske Vestkysten, og hvordan overrækkelsen af prisen blev vist direkte på TV Syd.

Lise Erbs oplyste, at Aflastningstjenesten har et årligt budget på 350.000 kr. som kommer ind som gaver fra forskellig side og hun og Christian Bendixen understregede, at man altid har kunnet få penge ind til formålet.

Efter oplægget var der mange spørgsmål og kommentarer fra deltagerne i salen, og jeg er sikker på, at de øvrige deltagere - ligesom jeg blev inspireret af at deltage i workshoppen, udtalte Anne-Marie Bønløkke Larsen fra Hospice Forum Danmarks bestyrelse.