En hilsen fra Hospiceforum Norge

23. maj 2008
Hilsen til Hospice Forum Danmarks generalforsamling fra Hospiceforum Norge

I forbindelse med Årsmøde 2008 havde Hospice Forum Danmark besøg fra vor nystartede søsterorganisation i Norge.

De to repræsentanter fik lejlighed til at se to danske hospicer og fik et indtryk af, hvordan livet på et dansk hospice former sig.

Vor hospicefaglige konsulent, tidligere hospiceleder i Aalborg, Knud Ole Pedersen, Havde arrangeret besøg på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og på Hospice Djursland.

Det blev en stor succes.

På generalforsamlingen fik formanden for Hospiceforum Norge, Astrid Rønsen ordet og sagde:

Ærede generalforsamling.
Kjære bestyrelsen for Hospice Forum Danmark.
En takk til dere ved Formand Tove Videbæk for invitasjon til Danmark

En spesiell takk også til Knud Ole Pedersen for at han har tatt Else Astrup og meg med på en guidet tur i Hospice-danmark. Den gjorde sterkt inntrykk.

Som dere vet er 17. mai ingen hvilken som helst dag i Norge. Vår nasjonaldag er den dagen i året hvor vi går ut i gatene og veiver med flagg og roper "hurra"! Det er også den dagen vi gratulerer hverandre med dagen. Men i dag på selveste 17. mai er det all mulig grunn til å la det norske flagget dale og gratulere dere med dagen i stedet. Hvilket fantastisk arbeid dere har utført for å gi alvorlig syke og døende en mulighet til å velge hospice når de er i en ellers vanskelig situasjon. Jeg vet ikke om hvor overveldende det oppleves for meg å se hva dere har lykkes med på dette feltet. Dette har vært mulig fordi dere har jobbet det frem; dere har fått til en skikkelig slagkraftig folkebevegelse.

Når jeg blir spurt om hvor mange hospice vi har i Norge har jeg ofte vanskelig for å svare. Alvorlig syke og døende får sine tilbud gjennom det alminnelige helsetjenestetilbudet i Norge, noen kaller seg hospice andre palliative enheter eller lindrende behandling. Men hvis jeg blir spurt om hvor mange selvstendige hospice vi har, er svaret enkere. Vi har ingen selvstendige hospice slik som dere har utviklet i Danmark. Og akkurat det mener jeg er et utrolig viktig element i den samlede palliative innsatsen.

Tilbake til 17. mai- den dagen hvor vi i Norge feirer vår frihetsdag. Den feirer vi fordi vi ikke lenger er i onion med verken Sverige eller Danmark. Men når det gjelder disse spørsmålene- hvordan vi yter omsorg for hverandre når en er rammet av alvorlig sykdom og vet at en snart skal dø og familien rundt også trenger støtte og omsorg- ja, da ønsker noen av oss en onion tilbake. Vår sekretær i Hospiceforum Norge sendte en sms i dag hvor hun skriver "Det må være deilig å være et sted hvor hospice er en selvfølge og ikke en kuriositet!".

Tove Videbæk- jeg gir deg det ene av mine to flagg for å minne dere i Hospice Forum Danmark at dere har en lillesøster i Norge!

Gratulere med dagen!


Astrid Rønsen