Flere læger skal dygtiggøres indenfor palliation

02. februar 2022
Regionerne etablerer ny uddannelse i palliation for læger.
Som et led i bestræbelserne på at forbedre palliationen i hele landet, etablerer regionerne en ny uddannelse, så flere læger kan blive dygtigere til at behandle messesker i den sidste tid.


Som det ser ud i dag, er den eneste mulighed for at uddanne sig i palliation for læger i Danmark en af de otte årlige pladser, Danmark råder over på den fælles nordiske uddannelse. Den nye uddannelse i Danmark etableres som et supplement til den fælles nordiske uddannelse.


" Den nye uddannelse er et vigtigt skridt på vejen for at den palliative indsats i sundhedsvæsenet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får uddannelsen sat i søen, så vi kan forøge antallet af læger med specialistviden inden for palliation. Dermed sikrer vi, at vi giver mennesker den bedst mulige sidste tid i livet", udtaler Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.


Manglen på læger med speciale i palliation er en velkendt problematik også i Hospice Forum Danmark.

"Det er bekymrende, når vi får meldinger fra nogle hospicer om udfordringerne i at skaffe kvalificeret lægedækning. Det giver for nogle hospicer problemer med at kunne indlægge patienter på ydertidspunkter, som ellers kan være et reelt behov hos den enkelte patient", udtaler Olav Nørgaard, landsformand for Hospice Forum Danmark.


I regionerne er der dog samtidig en bevidsthed om, at den nye uddannelse, som i første omgang er målrettet specialister, ikke kan stå alene.

" Målgruppen for uddannelsen er i første omgang medarbejdere, der skal uddannes til specialister på området. Vi skal dog se på, om vi senere kan udvide med fx modultilgang for læger, der ikke arbejder med specialiseret palliation, men har brug for et kompetenceløft fx praktiserende læger", udtaler Karin Friis Bach.


Ønsket om at brede uddannelsen ud, så den også kan medvirke til et løft af palliationen udenfor de specialiserede enheder som fx hospice, bakker Hospice Forum Danmark i høj grad op om.

" Det er helt afgørende, at vi tænker palliationen helt bredt og sikrer, at alle borgere med behov for palliation, får et tilbud, der tager hånd om deres behov", siger Olav Nørgaard


"Og skal vi sikre en større lighed i adgangen til palliation - både den specialiserede og den basale, så kræver det et langt større fokus på palliation i hele sundheds- og omsorgssektoren. Det kræver viden og det kræver samarbejde på tværs", fortsætter Olav Nørgaard.