Fremtiden for omsorg i den sidste tid

01. juni 2022
I sidste uge afholdt Hospiceforum Norge en større konference med fokus på, hvordan vi sikrer et fokus på omsorg for både patient og pårørende i den sidste tid.


Der har været mange fortællinger om, hvordan omsorgen og nærværet blev tilsidesat til fordel for strikse corona restriktioner. Fortællinger om, hvordan patienter døde alene uden deres nærmeste omkring sig og om, hvordan dette manglende farvel har påvirket de pårørende, der måtte holde sig på afstand af deres kære.


Den norske sygeplejerske Liv Bjørnhaug Johansen fortalte på konferencen gribende om, hvordan nedlukningen med et slag havde fjernet fundamentet for sygeplejens faglige tilgang til de palliative patienter. Alt den lindring, som ligger i den sociale omgang og nærværet med de pårørende, var væk. Og det var ikke bare et tab for patienter og pårørende - det gav også stressede og frustrerede medarbejdere. For hvordan skulle man kunne yde lindring uden at måtte drage omsorg.


Hendes fortælling hang tæt sammen med konferencens hovedtaler, Dr. Julian Abel, som talte om vigtigheden af netop den sociale faktor overfor det medicinske. Dr. Abel talte om, hvordan det er en faktor, der alt for ofte slet ikke optræder i den medicinske verden. Han påpegede samtidig, at man ved at kombinere omsorg og nærvær med den medicinske behandling kunne komme meget længere, da disse faktorer har en meget større betydning for livslængde og ikke mindst livskvalitet for den enkelte patient.


For Hospice Forum Danmarks formand, Olav Nørgaard, der deltog i konferencen, var der både ligheder og forskelle mellem danske og norske forhold på området.

"Jeg oplevede en langt større politisk interesse for det palliative i Norge. Det var fx den tidligere formand for Stortinget, Tone Trøen, der åbnede konferencen og dagen igennem var der deltagelse fra ledelsen i den norske sundhedsstyrelse. Den form for politisk interesse, kan vi kun drømme om i Danmark", siger han og fortsætter:

"Jeg oplevede til gengæld, at der lader til at være en vis famlen omkring etableringen af hospicer, som vi kender dem. For trods den politiske medvind for sagen, så lader der til at være en usikkerhed omkring det på det faglige niveau. Så der er bestemt fortsat udfordringer for vores venner i Hospice Forum Norge."


Et af de projekter, der imponerede Olav Nørgaard, var præsentationen af "Samtaler rundt kjøkkenbordet".

" Her har man fået 1 mio. kroner i statsstøtte til at udarbejde materiale, der kan understøtte samtaler i familier og vennekredse om døden og den sidste tid. Det er et meget interessant skridt på vejen mod at aftabuisere døden, hvis det for alvor kan få tag i befolkningen. Det kunne være spændende at lave et tilsvarende dansk initiativ", siger Olav Nørgaard.