Glædelig jul og godt nytår

20. december 2021
Den traditionelle julehilsen fra Landsformanden

Kære venner og samarbejdspartnere

- det var næsten fristende at sende en kopi af sidste års julehilsen, nu hvor coronaen igen begynder at lægge sin klamme hånd på os.

 

Der er jo meget, der har været lukket ned. Det har påvirket det frivillige arbejde, som jo er et væsentligt element i at folde hospicefilosofien ud i livet.

Vores organisatoriske arbejde har også været hæmmet. Aktiviteterne i støtteforeningerne har været begrænsede, og det har for mange foreninger været vanskeligt at afholde generalforsamlinger. Der har dog været en lysning over sommeren, hvor meget trods alt er afviklet, men vi kan jo på ingen måde sige, at vi er nået i mål eller at det forsømte er indhentet.

 

Det mest bemærkelsesværdige og glædelige højdepunkt for os har været afviklingen af et frivilligseminar med 130 deltagere. Det giver mod og lyst til at fortsætte, når man oplever gejsten og gensynsglæden ved sådan et arrangement.

 

Et andet lyspunkt var den officielle indvielse af børne- og unge hospice Strandbakkehuset på Djursland. En udskudt officiel åbning, hvor Kronprinsessen deltog og klippede snoren. 

 

Så har vi lyttet til Rigsrevisionen, som jo sidste år kom med kritik af den specialiserede palliative indsats i Danmark og i en opfølgning konstaterede, at situationen fortsat var kritisk. Det er ikke den pleje og omsorg vore medborgere og deres pårørende møder på hospice, der er problemet. Kritikken går på, at vi møder borgerne for sent og der er en stor diagnosemæssig forskel på, hvem der kommer på hospice.

 

På udviklingsseminaret for hospiceledelser og hospicebestyrelser fik vi input fra to af de forskere, der arbejder med området - og her lød også opfordringen til, at der skal tænkes anderledes for at favne flere og nye behov på hele det palliative område.

 

Det tager vi til os i bestyrelsen, og vi vil fremad bruge ressourcer på at synliggøre behovet blandt andet til hjerte- og lungepatienter i den sidste tid af livet. Vi har også holdt en høring på Christiansborg for at sætte fokus på problemet. Noget af det, som vi noterede os, var en reaktion fra salen, hvor den diakonale organisation Arbejdet Adler, der bl.a. driver herberger for hjemløse, påpegede et behov for et hospice målrettet hjemløse. Det tog også politikerne til sig.

 

Der skal også lyde en stor tak til vores kontor, der i hverdagen er foreningens stabile omdrejningspunkt. Men det er ikke let at drive en forening, der så længe har ligget underdrejet grundet corona. Ikke mindst når de opsparede aktiviteter pludseligt står i kø, for at blive afviklet.

 

Endeligt vil vi takke alle jer, der med hver jeres indsats har været med til at hjælpe døende og deres pårørende gennem en svær tid. Vi vil gerne udtrykke vores største anerkendelse for dette arbejde og ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

 

Med venlig hilsen

Olav Nørgaard

Landsformand

 

Du kan downloade julehilsenen her