Hospice Forum Danmark udvider sin kompetence

22. maj 2008
På generalforsamligen blev overlæge Lars Clausen valgt ind i bestyrelsen

Landsorganisationen Hospice Forum Danmark holdt i lørdags sit 7. årsmøde og generalforsamling. Det foregik i Odense med deltagelse af hospice-støtteforeninger og bestyrelser for lokale hospicer i hele Danmark.

 Nyvalgt til bestyrelsen blev overlæge Lars Clausen fra Region Sjælland. Lars Clausen er ledende overlæge for Afdelingen for Lindende Indsats på Sygehus Syd i Næstved. Han har her ansvar for ledelsen af den palliative (lindrende) indsats, der er rettet mod de uhelbredeligt syge og døende patienter, der har valgt at tilbringe den sidste tid i hjemmet.
I den funktion er han faglig leder af de udgående teams af læger og sygeplejersker, der varetager kontakt, rådgivning og uddannelse af hjemmesygeplejersker, som i kommunerne denne patientgruppe.

Landsformanden for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, udtrykte på generalforsamlingen stor glæde over valget af Lars Clausen som nyt bestyrelsesmedlem for Hospice Forum Danmark.

- Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen har fagpersoner, der kan gå i spidsen, når det drejer sig om de store opgaver, der påhviler landsorganisationen i relation til det politiske system og offentligheden.
Jeg glæder mig meget over, at vi nu har fået en ressourceperson i bestyrelsen, der - i samarbejde med vor hospicefaglige konsulent - kan hjælpe os med disse opgaver, sagde Tove Videbæk.

Overlæge Lars Clausen er endvidere involveret i Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Sundhedsudvalget for Storstrøms Amt, Foreningen for Palliativ Indsats, Dansk Anæstesiologisk Selskab og Foreningen af Speciallæger. Desuden er han medlem af bestyrelsen for det kommende Hospice Svanevig på Lolland.