Hvor længe skal vi holdes hen?

30. august 2022
Hospice Forum Danmark har i dag udsendt en reaktion på nye historier om inddragelse af plejeorlov.


Søndag kunne vi i TV-avisen og på DR.dk endnu engang læse historier om, hvordan familier rammes af, at en pårørende får inddraget sin plejeorlov, fordi den alvorligt syge indlægges på hospice. Det er desværre ikke noget nyt, men henvendelser om problematikken er gennem flere år holdt hen med svaret om, at ministeren vil kigge på sagen. Men hvor længe skal vi holdes hen uden at få en afklaring?


"Det er uhørt barskt for en familie, der står midt i den meget sårbare situation at være ved at miste en nærtstående, også skal kæmpe med økonomi og arbejde" udtaler Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.


Når en patient indlægges på hospice, er der ganske vist professionelle, der tager over og klarer en række plejeopgaver. Men ingen professionel kan erstatte den pleje og omsorg, som en nær pårørende kan give den døende patient ved at have muligheden for at være der.


Hospice kan derimod skabe rammerne for, at såvel den døende og de pårørende får den nødvendige ro til en værdig afsked med hinanden. For i selve hospicetanken ligger omsorgen også for de pårørende.


I indslaget hører vi fortællingen om en mor, der ønskede at hjælpe sine børn helskindede gennem det forestående tab af deres far.

"Der er jo ingen, der kan forestille sig, at en mor i den situation er til meget gavn for et arbejdsmarked. Her må vi som samfund kunne håndtere at sætte de pårørende behov først, så der kan blive tale om en værdig afsked", siger Olav Nørgaard


Og ikke nok med, at det rammer den enkelte familie hårdt at få plejeorloven inddraget - det er også i vid udstrækning helt uforudsigeligt, hvornår og om det sker. Der er store forskelle på, hvordan loven omkring plejeorlov tolkes i de enkelte kommuner - og det er ikke en fejl hos den enkelte kommune, at de følger loven. Det er en mangel i selve loven, at den ikke rummer det aspekt, at plejen fra den nærtstående også har uendelig stor værdi helt til det sidste.


I Hospice Forum Danmark har der længe været fokus på problemstillingen.


"Senest i juni 2020 henvendte vi os i samarbejde med Hospicelederforeningen til ministeren for at få rykket på sagen, som også flere andre organisationer har rejst overfor ministeren. Men hver gang har svaret været det samme; "Ministeren vil kigge på sagen". Det er ikke længere nok, at man vil kigge på sagen i Socialministeriet - man er nødt til at handle", siger Olav Nørgaard og fortsætter:


"Der er brug for en afklaring, så det bliver muligt at fastholde plejeorloven helt til det sidste. Og at denne afklaring gøres helt tydelig for kommunerne, så der ikke er forskel på, om man bor i den ene eller den anden del af landet."


Du kan finde fortællingerne på DR.dk ved at klikke på linksene herunder:

En indlæggelse af dine kære på hospice kan fjerne retten til plejeorlov

Dorte og hendes dødssyge mand fravalgte hospiceplads, så hun kunne beholde plejeorlovDorte og hendes dødssyge mand fravalgte hospiceplads, så hun kunne beholde plejeorlov