Ildsjæle sammen om at lindre smerte for døende

09. maj 2009
Flere deltagere end nogensinde på generalforsamling for Hospice Forum Danmark

Flere deltagere end nogensinde på generalforsamling for Hospice Forum Danmark. Fejrede fremgang og oprettelse af nyt videncenter som allerede er sparringspartner for Sundhedsstyrelsen.

- Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var vel da jeg og du?
Det sang omkring 100 deltagere ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole den 2. maj. Deltagerantallet på forumets generalforsamling var det højeste nogensinde.
Sangen satte ord på dagens gode stemning; her var ildsjælene samlet. Læger, sygeplejersker, hospiceledere, bestyrelsesformænd og støtteforeningsmedlemmer bag Danmarks 14 hospicer samlet om den fælles sag i Hospice Forum Danmark: at lindre og lette den sidste tid for uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende.
- Hospicebevægelsen er mit hjertebarn, sagde Tove Videbæk, da hun var blevet genvalgt som landsformand, en indsats som hun yder frivilligt uden vederlag.

Kompetent medspiller for Sundhedsstyrelsen
Hun kunne fortælle om fremgang for hospicesagen i Danmark på alle fronter i 2008: 20 pct. flere medlemmer, flere sengepladser for døende på hospice, tre nye hospicer på vej og - ikke mindst - et helt nyt videncenter. Palliativt Videncenter er oprettet i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden:
- Fredag havde vi møde med Sundhedsstyrelsen, som ønskede at inddrage centret som fagligt kompetent medspiller om lindrende indsats i forberedelse af Kræftplan 3, fortalte hun.
Tove Videbæk kommenterede også en verserende sag, hvor Region Midtjylland nedjusterer tilskud til et hospice, som har modtaget en stor donation:
- Private donationer skal naturligvis gå til det, de er skænket til. Men skal regionerne nedjustere eller helt se bort fra det? Det vil vi få en advokat og en revisor til at kigge på, så alle fremover ved, hvad de kan regne med, fastslog Videbæk.
Kasserer Else Marie Lerche fremlagde et regnskab, der i runde tal viste indtægter i 2008 på 485.000 kr., heraf kommer 335.000 kr. fra Tips og Lotto.

Menneskets værdi kan ikke gradbøjes
Generalforsamlingen blev afløst af årsmødet, hvor flere deltagere sluttede sig til. Her holdt professor og medlem af Etisk Råd et foredrag om den etiske dimension i hospicearbejdet.
Hvad bestemmer menneskets værdi? spurgte han og nævnte to hovedtendenser når talen falder på uhelbredeligt syge og døende:
"Gradualismen" siger, at et menneskes værdi bestemmes af graden af kropslig funktionalitet eller af graden af relationer til omverdenen. Det modsatte er den såkaldte "anti-gradualisme", som siger, at et menneskes værdi ikke kan gradbøjes. Det er ikke til diskussion. Det skal respekteres fra livets begyndelse til det sidste åndedræt. Jeg går ind for det sidste, fastslog han.
Derefter var det Helle Timms tur. Hun er kultursociolog og leder for det ny Palliativt Videncenter - "palliativt" betyder "lindrende":
- I vor tid er sygdomsperioder længere og døden kortere, sagde hun. - Det stiller nye krav til lindring af den syge og inddragelse af de pårørende. Hvordan kan erfaringerne fra hospicer formidles til resten af det store sundhedsvæsen? spurgte hun.
Hvor folk i gamle dage fik lov til at dø derhjemme, har vi i moderne tid anbragt døende på institution. Udfordringen i vores "senmoderne" tid er, at lade det offentlige og private spille sammen. Folk vil have medbestemmelse over deres egen død. Her er hospice, palliative teams og frivilliges sygebesøg i private hjem en løsning, men vi skal også tænke i helt nye baner, fastslog hun.

Netværk og erfaringsdeling
De mange ildsjæle nød at være sammen og dele viden og erfaringer:
Lotte Brønnum er både sygeplejerske og medlem i Hospice Limfjords støtteforenings bestyrelse. Hun glædede sig især over Peter Ørhstrøms foredrag om etik i plejen:
- De ting han tog op, er jo noget vi står i hver eneste dag. Han henviste til tre skrifter fra Etisk Råd, som jeg har tænkt mig at tage fat i og diskutere i vores frivillig-gruppe derhjemme.

Aja Høy Nielsen er med fra støtteforeningen Hospice Sydvestjylland:
- Det er spændende og glædeligt at opleve den folkelige opbakning, og at der er greb om tingene i forumet. Alt, hvad jeg kan få af gode ideer, tager jeg med.

Kurt Tværkær er med fra Skt. Maria Hospice i Vejle:
- Jeg synes det er vigtigt, at få at vide hvad andre laver. Vi er et af de første hospicer i Danmark, og har lige haft 10 års jubilæum, men der er stadig noget nyt, vi kan lære.

Hjørdis Høgh Andersen er formand for Svanevig Hospice, som lige nu er under opførelse på Lolland-Falster:
- Jeg får erfaringer og lærer hvilke veje man kan gå. Det er vigtigt at inspirere hinanden, så man ikke selv skal opfinde den dybe tallerken.
Hospice Forum Danmarks næste generalforsamling og årsmøde er berammet til den 8. maj 2010.