Rigsrevisionen konkluderer, at døende ikke er sikret tilstrækkelig lindring

21. august 2020
Rigsrevisionen har på eget initiativ undersøgt adgangen til specialiseret palliation, som blandt andet foregår på landets hospicer.

Konklusionen på undersøgelsen er helt klar: Alt for få får den nødvendige behandling og mange venter alt for længe. Undersøgelsen kommer kort efter at en anden undersøgelse viste at alvorligt syge døende i nogle kommuner har dobbelt så stor mulighed for at komme på hospice som i andre.

 

"I Hospice Forum Danmark har vi gennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på den ulighed i adgangen til hospice og anden specialiseret palliation, der er mellem kræftpatienter og mennesker med fx hjerte- eller lungesygdomme. Og der er et enormt behov for, at der gøres noget nu for at sikre, at den døende hjertepatient får den samme adgang til den rette lindring, som kræftpatienten får. Andet kan vi ikke være bekendt" - Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

 

"At flere patientgrupper skal have bedre adgang til lindring skal naturligvis ikke ske på bekostning af kræftpatienter og derfor er der behov for, at vi ser på, om vi har den kapacitet, der er brug for. I Region Hovedstaden afvises en tredjedel af relevante patienter på hospice simpelthen pga. pladsmangel. Vi mener derfor, at der er brug for dels at øge antallet af hospicepladser i Hovedstaden, på Fyn og i området syd for Aarhus (Skanderborg/Odder), hvor vi ser de største behov. For det kan ikke være rigtigt, at man skal stå i kø for at dø. 


Men der er også brug for at tænke i flere nye tværgående samarbejder, som der flere steder er gode erfaringer med. Det gælder eksempelvis Diakonissestiftelsens hospice, der har et organiseret samarbejde med Bornholms Hospital og Hospice Sjælland, der har indgået en samarbejdsaftale med Roskilde kommune." - Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

 

"Hospice Forum Danmark bakker op om Rigsrevisionens opfordring til, at man får systematiseret identificeringen af behovene for specialiseret palliation, så vi kan sikre, at alle døende og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg, lindring og støtte, når de har behov for den, uanset hvem de er og hvor de befinder sig, sådan som selve kerne i værdigrundlaget for hospicebevægelsen udtrykker det." - Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

 

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Olav Nørgaard, Landsformand Hospice Forum Danmark, Tlf.: 29 44 54 38

 

Villy Helleskov, formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, der arbejder for etablering af et hospice i Skanderborg, Tlf.: 40 28 77 03

 

Notat vedr. geografiske forskelle i brug af hospice

 

Notatet er udarbejdet af REHPA, Nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Kontakt: Anette Fly Haastrup, kommunikationskonsulent, Tlf.: 21 74 73 72