Vi er klar til at gøre noget ved kapaciteten

28. oktober 2022
Flere steder i landet er man klar til at sætte nye tiltag i værk for at være med til at sikre den rette kapacitet på det palliative område - man venter blot på grønt lys fra politisk side.

Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, flere patientforeninger og ikke mindst patienter der ikke når at komme på hospice, råber på flere pladser.


Villy Helleskov, der er formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, en forening med over 1.000 medlemmer udtaler:

"Vi er klar til at etablere et nyt hospice i Skanderborg og har været det længe. Vi klar med en grund, som vi, i et godt samarbejde med Skanderborg Kommune, er ved at købe. Vi har en bestyrelse, der kan løfte opgaven, hvor vi bl.a. vil fokusere på også at modtage patienter med hjerte- og lungesygdomme, der i dag i meget ringe grad bliver indlagt på hospice.


Nærhed betyder meget for både patient og ikke mindst de pårørende, derfor kan vi se, at der er stor geografisk ulighed i, hvor mange der bliver indlagt på hospice i forhold til befolkningen i de forskellige kommuner - helt op til en faktor 60 - det er ganske enkelt ikke godt nok. I vores nærområde er der en stor befolkningstilvækst og med en stigende ældrebefolkning, er det rettidig omhu, snarest at få etableret et nyt hospice i bl.a. Skanderborg. Vi er som sagt klar og kan rykke hurtigt, vi mangler bare politisk opbakning og en driftsaftale med Region Midt. Man skal huske, at der går ca. 2 år fra en politisk beslutning, til den første patient kan indlægges, så vi er allerede fremme ved år 2025. De der har brug for en hospiceplads bør have muligheden og hvis ikke kapaciteten er der, når mange aldrig at få tilbuddet."


Men flere hospicepladser gør det ikke alene, der skal også tænkes i andre tiltag og ikke mindst i tiltag, der kan iværksættes nu og her.


Birte Markfoged, der er formand for Hospicelederforeningen i Danmark peger på, at der er brug for ambulante hospicetilbud i et presset sundhedsvæsen.

"Hospice er for patienter med alle diagnoser, men ikke alle har behov for indlæggelse.  

Nogle patienter har brug for et mere fleksibelt og helhedsorienteret tilbud, som varierer mellem indlæggelse, ophold i hjemmet og et ambulant tilbud.

I en tid hvor sundhedsvæsenet er presset, hvor mange patienter ikke får tilstrækkelig hjælp i den sidste tid, er der behov for nytænkning i brugen af hospice," siger Birte Markfoged og fortsætter:


"Hospice yder en tværfaglig indsats af høj kvalitet, som inddrager familien og det omgivende samfund. Med ambulante og tidligere indsatser kan nye hospicetilbud give den syge borger større tryghed og mere livskvalitet i den sidste del af livet.

Det bliver der behov for i fremtiden. Og det er lige nu, vi skal handle."