Vi skal uligheden til livs

16. oktober 2022
I august 2020 kom Rigsrevisionen med en kritik af adgangen til specialiseret palliation for døende i Danmark og beskrev den som "utilstrækkelig" og "ulige".

Alt for få får den nødvendige behandling og mange venter alt for længe. Og så er der en stor ulighed i adgangen til hospice og anden specialiseret palliation mellem kræftpatienter og mennesker med fx hjerte- eller lungesygdomme.

 

"Vi skal gøre det bedre, så vi sikrer, at der ikke er den enorme ulighed mellem forskellige patientgrupper. Vi skal sikre, at alle døende og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg, lindring og støtte, når de har behov for den, uanset hvem de er og hvor de befinder sig, sådan som selve kernen i værdigrundlaget for hospicebevægelsen udtrykker det, " udtaler Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

 

Historisk har hospicerne i Danmark været koblet til forskellige politisk besluttede kræft-handleplaner og derfor har fokus også helt naturligt været på kræftpatienter. Men vi ved i dag, at andre patientgrupper også kan have stor gavn af hospiceophold. Der kan derfor være behov for, at vi gentænker hospicetilbuddet og måden vi i det hele taget organiserer den specialiserede palliation på.

 

" At flere patientgrupper skal have bedre adgang til lindring skal naturligvis ikke ske på bekostning af kræftpatienter og derfor er der behov for, at vi ser på, om vi har den kapacitet, der er brug for - både i omfang og i den måde tilbuddene er tilrettelagt på. For det kan ikke være rigtigt, at man skal stå i kø for at dø" siger Olav Nørgaard.

 

Som interesseorganisation arbejder Hospice Forum Danmark på at forbedre vilkårene for mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende. Det betyder både et arbejde med at oplyse omkring mulighederne for at komme på hospice, så patienter, læger og sygeplejersker kender tilbuddet og et arbejde med at påvirke beslutningstagerne til at sikre den lige adgang til den palliative behandling.

 

"I Hospice Forum Danmark har vi arbejdet med fokus på palliation som kerneområde i 20 år og vi er naturligvis klar til at bidrage med tanker og input til Regionerne. Derfor har vi også sendt et brev til bestyrelsen for Danske Regioner med vores anbefalinger til områder, der kalder på handling her og nu, " fortsætter Olav Nørgaard.

 

"Hovedelementerne i vores anbefalinger til handlinger her og nu, drejer sig om systematisk behovsvurdering, så vi sikrer, at den enkelte patient systematisk får afdækket præcist, hvilke behov for lindring han eller hun har. Der skal sikres langt bedre adgang til specialiserede tilbud for alle med behov for det og vi skal have gjort op med den alt for store ulighed mellem patientgrupperne. Der skal være en ret til samtaler omkring livskvalitet og behandlingsniveau, så vi undgår at døende gennemgår unødig smertefulde behandlinger. Og endeligt skal vi have styrket det tværfaglige samarbejde, så man i langt højere grad får udnyttet den viden, der ligger på hospicerne, så den kan komme endnu flere til gode," siger Olav Nørgaard.

 

"Men regioner og kommuner kan ikke klare hele opgaven med at komme uligheden til livs alene. Så der skal også lyde en klar opfordring til politikerne på Christiansborg om, at de må træde til og løfte deres del af opgaven. Og det skal de jo blandt andet gøre ved at sikre, at der bliver tilstrækkeligt med midler til, at man kan øge kapaciteten og iværksætte nye former for tilbud", slutter formanden for Hospice Forum Danmark.

 

Du kan læse mere om HFDs bud på at komme uligheden til livs på siden her