Vi skal uligheden til livs

06. juli 2021
Der sker fortsat alt for lidt for at sikre den rette hjælp til døende hjerte- og lungepatienter.


Vi kan desværre også i år læse i årsrapporten fra Dansk Palliativ Database, at alt alt for få ikke-kræftpatienter får specialiseret palliativ behandling på enten sygehuse, hospicer eller fra de udgående teams.


"Vi skal gøre det bedre, så vi sikrer, at der ikke er den enorme ulighed mellem forskellige patientgrupper. Vi skal sikre, at alle døende og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg, lindring og støtte, når de har behov for den, uanset hvem de er og hvor de befinder sig, sådan som selve kernen i værdigrundlaget for hospicebevægelsen udtrykker det, " udtaler Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.


Kigger man på tallene i rapporten, så viser de, at næsten halvdelen af de patienter, der døde af kræft, fik specialiseret palliativ behandling, mens det for ikke-kræftpatienter kun er to procent.

"Det er et ekstremt lille tal", siger Mogens Grønvold, der er forskeren bag rapporten, til DR og fortsætter: "Der er ingen tvivl om, at der er en kæmpestor gruppe af patienter med andre diagnoser end kræft, der kunne have glæde af det her."


Allerede med Rigsrevisionens rapport om adgangen til specialiseret palliation, der udkom i august 2020, blev det kritiseret, at der var en stor ulighed og, at regionerne "ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov henvises til specialiseret palliation uanset sygdom." Noget der ellers i Sundhedsstyrelsens anbefalinger tilbage fra 2017 ellers blev understreget som væsentligt. Der har dog ikke været den store bevægelse i tallene, der både i 2018 og 2019 ligeledes viste to procent for ikke-kræftpatienter.


"Det har stået meget stille det her. Det er virkelig trist" siger Mogens Grønvold til DR. Og han er på ingen måde alene om sin kritik. Kristoffer Marså, der er speciallæge i lungemedicin og leder af vidensdeling og dokumentation på REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) udtrykker sin kritik således:

"Som sundhedsvæsen løfter vi ikke den opgave, vi burde løfte. Vi svigter en del patienter på baggrund af deres diagnose og ikke deres behov", siger han til DR.


Fra Danske Regioners sundhedsudvalg lyder meldingen, at der er flere initiativer i gang i flere regioner. Men det er slet ikke nok, hvis man spørger Hospice Forum Danmarks formand.

"Der skal være en fælles national plan for palliation til alle med behov for det ellers kan vi ikke løfte opgaven", siger han og fortsætter: "Den kapacitet vi har nu, er ikke tilstrækkelig og derfor skal der herfra også lyde en klar opfordring til politikerne på Christiansborg om, at de må træde til og hjælpe regioner og kommuner med at løfte hele det palliative område. Der er brug for midler til dels at øge kapaciteten og dels til at iværksætte nye former for tilbud. Det er kun ved en massiv og fælles indsats på tværs af hele landet, at vi har muligheden for at komme uligheden til livs."