Hospice Forum Danmark afholder lørdag den 2. april 2022
generalforsamling og årsmøde.
 
Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling  
 

 Dato:         Lørdag den 2. april 2022 kl. 9.30 - 16.00
 Sted:         Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
 

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske elektronisk ved udfyldelse af formular på hjemmesiden her: 

Tilmelding til Årsmøde

 

 


Generalforsamlingen

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsens skriftlige beretning

Dagsorden til generalforsamlingen 

 

Hospice Forum Danmarks vedtægter

Stemmetal Støtteforeninger

Stemmetal Hospicer

 

 

Materialer efter generalforsamlingen:

Referat fra Generalforsamlingen

Slides fra den mundtlige beretning

Årsregnskab 2021

 

 

Slides fra Årsmøde oplæg:

Slides fra Karen Humles oplæg

Slides fra Kristoffer Marsås oplæg

 

 

Årsmødet

På Årsmødet vil I kunne møde:

 • Landsformand Olav Nørgaard
  "Hvem skal vi fremdadrettet være forening for?"
  I september 2021 var det 20 år siden, man holdt den stiftende generalforsamling i Hospice Forum Danmark. Det er jo om noget en passende anledning til at stoppe op og overveje, om der er noget, der skal justeres for, at organisationen fortsat er aktuel og relevant.
  Meget har forandret sig på det palliative felt gennem de 20 år – noget af det, man oprindeligt kæmpede for, er lykkedes, mens andet fortsat kalder på kamp. Men der er også kommet nye og anderledes behov i takt med den generelle samfundsudvikling.
  Derfor vil Landsformanden gerne inddrage jer i dialogen om, hvem Hospice Forum Danmark fremadrettet skal være forening for.
 • Kristoffer Marså
  Overlæge på Arresødal Hospice
  Speciallæge i lungemedicin
  Fagområder Specialist i palliativ medicin.
  Klinisk erfaringer med behandling af mennesker ramt af kroniske lungesygdomme, alvorlige og livstruende sygdomme uafhængig af diagnose.
  Forsket i patient, pårørende og personale støtte, sammenhæng mellem rehabilitering og palliation og hvordan livet kan leves bedst muligt, når sygdomme sætter daglige begrænsninger og tanker begynder at kredse omkring døden.
 • Karen Humle, violinist og komponist
  Karen Humle er uddannet violinist fra Det kgl. danske Musikkonservatorium i 1991 og har  frem til 2006 haft ansættelse i de københavnske orkestre - heraf 10 år i Det Kgl. Kapel.
  Karen Humle har siden haft klassisk improvisation som sit primære kunstneriske sprog og har skabt konceptet: Musikalsk portræt, der er intuitive kompositioner inspireret af mennesker, ord og stemninger. Dette udviklede hun yderligere sammen med professor og filosof Ole Fogh Kirkeby fra 2006-2012, hvor hun var kunstnerisk associeret på Center for Kunst og Lederskab på Copenhagen Business School (CBS).
  Siden 2012 har Karen Humle været Huskunstner på Sankt Lukas Hospice og fra åbningen i 2015 også i Lukashuset, børne- og ungehospice i Hellerup.
  Udover at være huskunstner virker hun som både som udøvende musiker og komponist i tværkunstneriske samarbejder, projekter med børn og optræder på konferencer, spiller koncerter og udgiver musik.
  Karen Humle holder oplæg/foredrag, giver interviews og har skrevet flere artikler om sit arbejde med musikken på hospice.
 • Kirsten Beyer-Karlshøj, pianist
  Kirsten Beyer-Karlshøj debuterede som pianist fra Det kgl. danske Musikkonservatoriums  specialklasse i kammermusik og akkompagnement i 1996.
  Hun har givet koncerter i USA, Tyskland, Østrig, Skandinavien, Grønland og Færøerne og har vundet flere priser, bl.a. 2. pris i Danmarks Radios Kammermusik konkurrence i 1996  og 3. pris i Graz ved den internationale konkurrence i 1997 for sang og klaver: “Schubert og det 20. århundrede”.
  Siden 1998 har hun akkompagneret og undervist i bifagsklaver på MGK på Frederiksberg Musikhøjskole, Københavns Kommunes Musikskole og Skt.Annæ Gymnasium. Desuden er Kirsten Beyer Karlshøj tilknyttet Musikkonservatoriet som akkompagnatør i forbindelse med diplomeksamener og debutkoncerter.
  Karen Humle og Kirsten Beyer-Karlshøj har spillet sammen siden 1997 og cd’en Livets Tone er deres tredje udgivelse sammen.