Afstemningsregler ved Hospice Forum Danmarks generalforsamling

Ved afstemninger på generalforsamlingen har alle delegerede tale- og stemmeret. Hver hospicebestyrelse kan udpege 2 delegerede. Støtteforeningerne kan udpege det antal delegerede, som i lighed med kontingentet er opgjort på grundlag af foreningens medlemstal pr. 1. januar 2009.
 
Desuden har medlemmer af Hospice Forum Danmark siddende bestyrelse stemmeret.
 
Der kan stemmes ved fuldmagt.

NB: Nye medlemmer, der senest den 1. april har indmeldt sig i landsorganisationen, kan forvente at blive godkendt inden generalforsamlingen, såfremt egne vedtægter kan godkendes, og indmeldelsesgebyr og kontingent for 2009 er indbetalt inden generalforsamlingen.