BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Pres på hospicepladser er ikke kun en udfordring i Hovedstaden

Dato:
03. maj 2019
Forfatter: Birte Markfoged, formand Hospicelederforeningen
YoutubeEmbed:
Indhold:
BirteMarkfoged-web

Over hele landet opleves ulighed i den lindrende behandling – hospice kan tænkes ind i mange flere funktioner, mener formanden for Hospicelederforeningen, Birte Markfoged.


I Region Midtjylland modtager de fem hospicer dobbelt så mange henvisninger, som der er sengepladser til.


Når tallene bliver analyseret, viser det sig, at det reelt drejer sig om godt 500 patienter, der ikke får tilbudt en plads, som de have ønsket.  Analysen viser også, at omkring 300 patienter henvises så sent i deres sygdomsforløb – få dage før de dør – at det ikke giver mening at flytte patienten.


Det betyder, at mange familier ikke har fået den hjælp i den sidste levetid, som de har behov for. Familien er muligvis ikke blevet hjulpet tilstrækkeligt omkring plejen og smertelindringen af den syge, og pårørende har stået med en opgave, som de har fundet vanskelig, og døden blev måske ikke rolig på en måde, hvor familien kunne være sammen om afskeden til et menneske de havde kært.  Det kan have stor betydning for, hvordan de nærmeste kan leve med deres sorg efter et tab. Hvordan du dør, forbliver i tankerne hos den, der lever videre.


Der er en belægning på 90 % på de fem hospicer, så man kan slutte, at var henvisningen kommet i ”god tid”, så ville der ikke være tilstrækkeligt med hospicepladser. Ligeledes har næsten halvdelen af de patienter, der er indlagt på hospice en kort liggetid på en uge eller derunder, ofte for kort, hvilket mange patienter og pårørende udtrykker.


Dette billede vil være genkendeligt i landets øvrige regioner.


Vi ved at der er stor ULIGHED i den lindrende behandling. De fleste patienter på hospice har en kræftdiagnose, men mange andre kroniske patientgrupper med sygdomme relateret til lunger, hjerte eller nerve/muskelsystemet har brug for støtte fra hospice i de sidste levemåneder. Mange livstruende syge patienter behandles ofte alt for længe med udsigtsløse tiltag, i stedet skal den lindrende behandling mere i fokus og medvirke til en bedre sidste levetid for alle der måtte have behov, og hvor de opholder sig.


I fremtiden vil der være behov for bedre og tidligere lindrende tilbud. Det kan være flere hospicesenge, men også ambulante tilbud fra hospice og fleksible løsninger, der støtter familien og sundhedspersonalet 24/7 i hjemmet og på plejecentre. Der kan være behov for at gøre organiseringen af den palliative mere enkel og tydelig.


Hospicerne har en filosofi, der ser patient og familien som en helhed, hvor lindring er et komplekst samspil mellem forskellige faktorer. Derfor er hospice blevet ”populært” – på trods af den sorg, lidelse og uigenkaldelighed som hospice skal rumme.


Hospicerne i Danmark ligger geografisk godt fordelt til at kunne være kompetence/ kraftcentre for den lindrende behandling i deres lokalområde.