BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

For lange ventetider på hospice kræver politisk handling

Dato:
01. juli 2019
Forfatter: Olav Nørgaard, Landsformand Hospice Forum Danmark, Birte Markfoged, formand Hospicelederforeningen
YoutubeEmbed:
Indhold:

Det er et rigtigt stort problem, når en rapport afdækker, at 4 ud af 10 patienter i Region Hovedstaden ikke når at komme på hospice inden 10 dage efter visitationen. 10 dage er i sig selv rigtig lang tid, når man kun har få uger tilbage at leve i.


Dette vidner om, at der ikke er et tilstrækkeligt antal hospicepladser til at opfylde de reelle behov. Nogle steder har vi desuden alvorlige udfordringer med lægedækningen, så vi bakker fuldt ud op om forslaget om at oprette palliation som medicinsk speciale i Danmark.


I dag er langt over 90 pct. af borgerne der kommer på hospice kræftpatienter. Vi har også et stort fokus på at f.eks. hjertepatienter og KOL-patienter får et hospicetilbud, som passer dem. Et specialiseret palliativt tilbud til disse grupper har en rigtig god effekt, og det fortjener både patienter og deres pårørende.


Et andet aspekt er borgere med demensrelaterede udfordringer. Vi har en national demenshandlingsplan, der slet ikke forholder sig til palliation. Det er galt. Man skal ikke på hospice, alene fordi man har demens.  Men vi har her en bekymrende voksende gruppe borgere, der vil dø af alle mulige andre sygdomme og hvor nogle vil kræve en meget specialiseret palliativ indsats. En indsats, som man ikke er gearet til at håndtere, som situationen er i dag.


Vi har i Hospice Forum Danmark kigget lidt dybere i tallene for anvendelse af hospicepladser i Region Nordjylland og Region Midtjylland. I Thisted og Vesthimmerlands kommuner er det kun 0,5 borgere per 10.000 indbyggere, der kommer på hospice, mens gennemsnittet er 6 borgere per 10.000 i region Midtjylland. I Skanderborg og Odder kommuner kommer kun 4 borgere i tilsvarende gruppe på hospice. Vi ser således nogle meget store regionale forskelle, vi vil analysere nærmere.


For bag alle disse mange tal gemmer sig jo mennesker, der som patienter og pårørende ikke modtager den hjælp, som de har brug for.


Det er glædeligt, at den tidligere regering erkendte i dens sundhedsoplæg, at palliation er undervurderet. Nu håber vi, at den nye regering vil drage samme konklusion og gøre noget ved det.


Du kan se mere om problematikken på DRs hjemmeside


For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Olav Nørgaard, Landsformand Hospice Forum Danmark, Tlf.: 29 44 54 38

Birte Markfoged, Formand for Hospicelederforeningen, Tlf.: 21 76 87 42