BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

"Vi er ikke i mål med pleje og lindring til døende" udtaler Sundhedsministeren

Dato:
18. september 2018
Forfatter: Olav Nørgaard
YoutubeEmbed:
Indhold:

Hospice Forum Danmark ser med stor tilfredshed på, at sundhedsministeren med sine udtalelser til Avisen Danmark i går har rettet fokus på den manglende palliative behandling.


Vi er helt enige i, at der er behov for forbedringer på området og anbefaler, at man går ad to spor:

Et spor hvor, der oprettes flere hospicepladser i de tætbefolkede områder, da det er uacceptabelt, at 30 pct. af de visiterede patienter i disse områder ikke når at komme på hospice.


Og et andet spor, hvor de hospiceplader, vi har i dag, skal udnyttes bedre. Vi bør i højere grad tage folk ind til aflastende og udredende ophold. Der er også en vision i, at hospicepersonalet kunne være med i pasning og pleje af komplekse terminale patienter i eget hjem, på kommunale aflastningspladser og på plejehjem.