BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Dette er et lidt usædvanlig opslag

Dato:
19. oktober 2018
Forfatter: Birgitte Bülow
YoutubeEmbed:
Indhold:
svanevig-facebook-web

Under præcis den overskrift lagde vi på Svanevig Hospice et opslag op på Facebook tirsdag d. 9. oktober.


Årsagen var, at vi gennem 4-5 uger havde haft en del ledige pladser. 


Gentagne henvendelser til vores sædvanlige samarbejdspartnere på sygehusene havde ikke resulteret i flere henvisninger.

Vi gættede og gættede på årsagen, for vi var helt sikre på, at patienterne, der kunne have glæde af et ophold på hospice, var derude.

Opslaget indeholdt 3 vigtige statements:

 • Hospice er ikke kun for kræftpatienter


 • Hospiceophold koster ikke patienten noget


 • Man kan få det så godt, at man kan komme hjemHele opslaget kan læses til sidst i dette indlæg.


Opslaget har resulteret i, at huset 7 dage efter var fyldt op. Vi har nu, 11 dage senere, endog en meget lang venteliste.


Opslaget har givet anledning til rigtig mange henvendelser fra pårørende til mulige patienter og en flere henvendelser fra medarbejdere i Sundhedsvæsnet.


En del positiv presse omtale er der også kommet ud af det usædvanlige eller noget mærkværdige opslag, som pressen har kaldt det.


Svanevig Hospice har fået rigtig meget positiv respons fra tidligere pårørende og en skrev på vores Facebook side: ”Tak fordi I oplyser om at det er gratis – det vidste jeg ikke”


Vores egne overvejelser her 11 dage efter opslaget:

 • Vi havde ret i vores formodning om at patienterne er derude. Vi skulle bare nå ud til dem.


 • Vi er igen blevet mindet om, at der stadig er meget stor uvidenhed om, hvad hospice er, hvad hospice kan, og hvem, der kan komme på hospice. Stor uvidenhed i befolkningen og uvidenhed hos dele af sundhedspersonalet.


 • Snakke om, hvor patienten vil tilbringe den sidste tid, bliver ikke taget i tide, derfor bliver det i høj grad de pårørende, der tager initiativ til, at hospice kommer på tale.


 • Vi tager igen fat på opgaven med at komme rundt på sygehusafdelinger og i hjemmeplejegrupper i håb om, at det i fremtiden ikke er manglende viden hos sundhedspersonalet, der er årsag til, at relevante patienter ikke får informationen om mulighed for et hospiceophold.


Opslaget i sin helhed:

"Det her er et lidt usædvanligt opslag. 


For sagen er, at vi i denne tid oplever at have en del ledige pladser på Svanevig. Hvis det skyldes, at der ikke er ret mange alvorligt syge, er det naturligvis glædeligt. Men hvis det skyldes, at der ikke er kendskab til, at det er muligt at få en henvisning til hospice, så er det skidt!

Derfor dette opslag. For at gøre opmærksom på, at:

 • Hospiceophold er ikke kun for kræftpatienter, men også et tilbud til patienter med fx uhelbredelige lunge- og hjertesygdom.
 • Det koster ikke patienten noget at være på hospice. Region og kommune betaler for opholdet.
 • Hospice er en specialiseret sygehusafdeling og altså dermed en del af det almindelige sygehusvæsen. Det kræver blot en henvisning fra ens egen læge eller fra sygehuset for at blive taget i betragtning til en hospiceplads. Er man i tvivl om henvisningskriterierne er man meget velkommen til at kontakte os og få vejledning.
 • På et hospice fortsættes nødvendig lindrende behandling, fx blodtransfusioner, kemoterapi og strålebehandling i samarbejde med det øvrige sygehusvæsen.
 • Man kan komme hjem igen. Et hospiceophold kan være et led i lindring af symptomer, fx smerter og angst. Og når symptomerne er bedret kan man blive udskrevet, og komme tilbage på hospice, hvis behovet opstår igen.

I er altid velkomne til at kigge på vores hjemmeside for flere informationer: https://svanevighospice.dk/


Eller ringe til os på 5444 5434."