BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

KamillianerGaardens Hospice skal renoveres

27. april 2012
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Efter 12 års drift trænger KamillianerGaardens lokaler og inventar til en renovering.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Efter 12 års drift trænger KamillianerGaardens lokaler og inventar til en renovering.
Vi har derfor spurgt patienter, pårørende, frivillige og personalet til råds om, hvordan hospicebygningen i endnu højere grad kan støtte op om et ophold i hjemlige rammer og samtidig være medvirkende til et godt arbejdsmiljø.
En tværfaglig styregruppe har i samarbejde med bjerg arkitektur omsat ideer fra interviews af halvtreds personer og fra gruppearbejder på en fælles temadag til et skitseforslag, som efterfølgende er godkendt af hospicebestyrelsen.
Bygningen skal gennemgribende renoveres og inventaret skal udskiftes for at fremtidssikre Hospice til de næste mange års brug.
Projektet er godkendt af Region Nordjylland og herfra har man velvilligt stillet bygherrerådgivning og energilån til rådighed for projektets udførelse.


KamillianerGaardens Hospice genhuses på Mou Plejecenter fra maj 2012.
Da patienternes behov for ro ikke kan opfyldes under ombygningen er det nødvendigt, at vi genhuses i byggeperioden.
Der er indgået en aftale med Aalborg Kommune om genhusning på Mou Plejecenter, hvor hospice lejer 11 lejligheder, et produktionskøkken, kontorer og birum.
Genhusningen vil ske fra medio maj 2012 og forventes at vare i 6 måneder.

Finansiering
Projektet til 10,6 mio. kr. finansieres af energirenoveringslån til 2,6 millioner kroner, pengegaver givet til KamillianerGaardens Hospice og donationer fra fonde på tilsammen 8 mio. kr.
Seks fonde har sikret projektet. Det drejer sig om Den A. P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Vanggaard Fonden og Ejendomsmæglernes Fond i Aalborg.
Med renoveringen vil KamillianerGaarden i højere grad end hidtil leve op til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for palliation, patienter og pårørendes behov og krav til et godt arbejdsmiljø.
For at opnå dette, har det været vigtigt at tage udgangspunkt i patienternes, pårørendes, personalets og de frivilliges behov og ønsker.

Yderligere informationer.
Den selvejende institution KamillianerGaardens Hospice har eksisteret med 12 hospicepladser siden 1999, til stor glæde for mange uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.

KamillianerGaardens Hospice er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Nordjylland.

I 2011 var der indlagt 230 patienter på Hospice. Patienterne var i gennemsnit indlagt i 16 dage. Det er muligt at have sin familie med under opholdet.

På Hospice er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, musikterapeut, køkkenpersonale, pedel og sekretær. Desuden yder hospicepræsten og Det Palliative Teams læger, socialrådgiver, psykolog og fysioterapeut omsorg, behandling og bistand til patienterne på Hospice.

De tres frivilliges indsats koordineres af en frivilligkoordinator organiseret i Støtteforeningen
Kamillus.

Når KamillianerGaardens Hospice er færdigrenoveret, vil der, inden huset igen tages i brug, blive inviteret til åbent hus for alle interesserede.

Kontaktpersoner.

  • Erik Schou, bestyrelsesformand. Tlf: 98922774 Mail: erik.schou@turbofiber.dk
  • Anette Agerbæk, hospicechef. Tlf: 96311100 Mail: ana@hospice-aalborg.dk

luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere