BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

KamillianerGaardens Hospice er blevet renoveret,

28. september 2012
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
KamillianerGaardens Hospice er blevet renoveret, og der holdes Indvielse og Åbent Hus
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

KamillianerGaardens Hospice er blevet renoveret, og der holdes Indvielse og Åbent Hus


Indvielse og Åbent Hus på KamillianerGaardens Hospice
Inden det nyrenoverede KamillianerGaardens Hospice igen tages i brug af patienter og pårørende, holdes der indvielse for inviterede gæster.

Der holdes Åbent Hus lørdag og søndag den 27. og 28. oktober 2012, begge dage kl. 13 – 16. Alle er velkommen til at se det flotte og nyrenoverede Hospice ved åbent hus arrangementet, der annonceres i pressen og på hjemmesiden.

Hospice vises frem af personale og frivillige. Frivilligorganisationen Kamillus sælger kaffe og kage.

Overskuddet ved dette salg vil blive anvendt til det frivillige arbejde på Hospice.

 
Indflytning på KamillianerGaardens Hospice
Hospice flytter fra Mou Plejecenter, hvor det har været genhuset i 6 måneder, og til KamillianerGaardens Hospice, den 29. og 30. oktober.

Både personale og frivillige glæder sig meget til at flytte tilbage til Hospice igen, og atter befinde sig tæt på Det Palliative Team, hvilket er afgørende for kvaliteten af indsatsen i forhold til patienter og pårørende.

 
Renovering af KamillianerGaardens Hospice
Efter 12 års drift trængte KamillianerGaardens lokaler og inventar til en renovering. Vi spurgte derfor patienter, pårørende, frivillige og personalet til råds om, hvordan hospicebygningen i endnu højere grad kan støtte op om et ophold i hjemlige rammer og samtidig være medvirkende til et godt arbejdsmiljø.

En tværfaglig styregruppe har i et spændende samarbejde med Bjerg Arkitektur A/S omsat ideer fra interviews af halvtreds personer og fra gruppearbejder på en fælles temadag til et arkitektonisk renoveringsprojekt, som efterfølgende blev godkendt af hospicebestyrelsen.

Bygningen er dygtigt renoveret af hovedentreprenør Tom Jakobsen ApS og med sikker byggeledelse ved Harde Larsen A/S.

Bygningen er gennemgribende renoveret og inventaret udskiftet for at fremtidssikre Hospice til de næste mange års brug.

Projektet er godkendt af Region Nordjylland og herfra har man velvilligt stillet rådgivning og energilån til rådighed for projektets udførelse.

 
KamillianerGaardens Hospice har været genhuset på Mou Plejecenter
Da patienternes behov for ro ikke kunne opfyldes under ombygningen blev der indgået en aftale med Aalborg Kommune om genhusning på Mou Plejecenter, hvor hospice har lejet 11 lejligheder, et produktionskøkken, kontorer og birum.

Genhusningen, der har varet i ca. 6 måneder, har fungeret godt i samarbejde med Aalborg Kommune.

 
Financiering
Projektet til 10,6 mio. kr. finansieres af energirenoveringslån til 2,6 millioner kroner, pengegaver givet til KamillianerGaardens Hospice og donationer fra fonde på tilsammen 8 mio. kr.

Seks fonde har sikret projektet. Det drejer sig om Den A. P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Vanggaard Fonden og Ejendomsmæglernes Fond i Aalborg.

Med renoveringen vil KamillianerGaarden i højere grad end hidtil leve op til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for palliation, patienter og pårørendes behov og krav til et godt arbejdsmiljø.

For at opnå dette, har det været vigtigt at tage udgangspunkt i patienternes, pårørendes, personalets og de frivilliges behov og ønsker.

 
Yderligere informationer.
Den selvejende institution KamillianerGaardens Hospice har eksisteret med 12 hospicepladser siden 1999, til stor glæde for mange uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.

KamillianerGaardens Hospice er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Nordjylland.

I 2011 var der indlagt 230 patienter på Hospice. Patienterne var i gennemsnit indlagt i 16 dage. Det er muligt at have sin familie med under opholdet.

På Hospice er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, musikterapeut, køkkenpersonale, pedel og sekretær. Desuden yder hospicepræsten og Det Palliative Teams læger, socialrådgiver, psykolog og fysioterapeut omsorg, behandling og bistand til patienterne på Hospice.

De tres frivilliges indsats koordineres af en frivilligkoordinator organiseret i Støtteforeningen Kamillus.

 
Kontaktpersoner.


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere