BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Sygeplejerådets formand taler på årsmødet

20. februar 2013 Artikel
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Grete Christensen står bag stor undersøgelse om øget antal sengedage på hospice
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Grete Christensen står bag stor undersøgelse om øget antal sengedage på hospice.

Mere information til borgerne og mere uddannelse til plejepersonalet. Det er emnet for Grete Christensens foredrag ved Hospice Forum Danmarks årsmøde lørdag den 20. april på Dalum Landbrugsskole i Odense.

 

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.
 

Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd. Rådet har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at antal sengedage på hospice næsten er fordoblet de seneste fem år.
Samlet er antal dage, de alvorligt syge og døende tilbringer på hospice steget fra 34.303 sengedage i 2007 til 61.519 sengedage i 2011 – en stigning på 79 procent på fem år.

 

Sengedage på hospice 2007-2011

 

Danskerne ved for lidt om hospice
Hvad tror du det skyldes? spurgte vi Grete Christensen
- Jeg tror behovet har været meget større end udbuddet af senge fra starten. Folks generelle oplevelse er stadigvæk, at det er rigtig svært at få en hospiceplads. Der er mange, der slet ikke tænker tanken, at de en gang skal på hospice. Den almene opfattelse er, at det kun er for de meget svært syge og dem der absolut har brug for helt særlig hjælp. Og vi har ikke fået fortalt, at hospiceophold faktisk er en del af det offentliges tilbud.
Grete Christensen er begejstret for hospicetanken:
- Jeg har selv været ude på to af de hospicer, hvor vi har medlemmer, og har fået et meget fint indtryk af, hvor meget de bliver brugt, hvor stor efterspørgselen er og at behovet for hospicepladser stiger i disse år.

Fantastisk ro på hospice
Hvad lagde du især mærke til?
- Den fantastiske ro og det intense nærvær, samvær med både den døende og vedkommendes pårørende. Man mærker en ro, når man kommer ind, uanset om det er det ene eller andet hospice. Man oplever, at her er der ”viden til dig og dine pårørende, og vi koncentrerer os fuldt og helt om at gøre det til en god oplevelse for alle”.
Kvaliteten er meget i højsædet, pointerer Grete Christensen:
- Jeg snakkede med sygeplejerskerne på Filadelfia Dianalund om, at de virkelig får mulighed for at udøve og udføre sygepleje i den fulde målestok. Her går vi ikke på kompromis med den faglige stolthed. Her gør vi det yderste, vi kan, indenfor sygeplejefaget.
Fordi der er tid og indretning til det?
- Fordi fokus er på, at det er det, der skal til. Og man rekrutterer meget fagligt dygtige sygeplejersker til at være på hospice.

Kompetence og frivillighed
Hvad er særligt ved det palliative arbejde?
- Det tiltaler en vis del af sygeplejefeltet på samme måde som den akutte sygepleje tiltaler andre. Det handler meget om, hvilke personlige værdier, vi kommer ind i faget med. Hvilke oplevelser har vi i de tidlige år som sygeplejersker? Hvilke muligheder får vi for at dygtiggøre os og udvikle kompetencerne på de forskellige felter? Det er altafgørende for, hvor man finder sin rigtige hylde.
En stor del af Hospice Forum Danmarks indsats er at rekruttere frivillige til at hjælpe på hospice og i aflastning af pårørende derhjemme. Og det kolliderer ikke med sygeplejefaget, mener Grete Christensen:
- Vi er tilhængere af et stærkt civilsamfund, hvor man inddrager de frivillige i høj grad. Vi har sammen med Frivilligrådet lavet spilleregler om samarbejdet mellem frivillige og professionelle. De ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i serviceloven eller sundhedsloven, mens de frivillige møder andre behov. Jeg har ved mine besøg på hospice set, hvor vigtigt det er, at der kommer nogen og bager kager eller laver caféarrangementer om eftermiddagen, hvor de inviterer pårørende til at være med.

Behov for at uddanne flere
Kan du løfte sløret for, hvilket emne du vil tale over på HFD årsmøde?
- Jeg vil belyse behovet for, at der bliver uddannet flere, som kan arbejde i det her felt. Hospice er den ultimative måde at yde palliativ indsats på, og når palliative teams rykker ud fra hospice til borgere i eget hjem, er de en fantastisk støtte til de hjemmesygeplejersker, som måske ikke er så vant til at håndtere de situationer.
- Jeg tror vi i fremtiden bliver nødt til også at blive mere tydelige på, at det faktisk kan være en god død at dø i hjemmet. Efter min opfattelse dør alt for mange på hospitalet i disse år, og hvis man spørger befolkningen er det jo ikke nødvendigvis et stort ønske. Det er vigtigt, at vi løfter niveauet hos sygeplejersker og SOSU-assistenter og - hjælpere i kommunerne til at kunne hjælpe borgere til at få en fredelig død i hjemmet. Og vi må som sundhedsprofessionelle blive mere klar på, hvilke patienttyper, der bør komme på hospice og hvem der med fordel kunne være hjemme og have besøg af et palliativt team.


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere