BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Alle døende har ret til lindring

25. maj 2014 Artikel
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Hospice Forum Danmark vil presse på for at fordoble antallet af hospicesenge
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Hospice Forum Danmark vil presse på for at fordoble antallet af hospicesenge.

Tove Videbaek portraet - web

 

- Ikke alle skal på hospice. Mange vil dø hjemme. Men alle har ret til den lindrende indsats, som de har behov for. Det slog Hospice Forum Danmarks landsformand Tove Videbæk fast i sin årsberetning på foreningens generalforsamling i Odense i weekenden.

 

Skal op på 450-500 hospicesenge
Hun glæder sig over, at den plan om 250 hospicepladser, som blev vedtaget ved Finanslovsforliget i 2011 nu er fuldt implementeret. Flere hospicer har fået mellem to og fire nye pladser og et hospice med 12 pladser ser snart dagens lys i Brædstrup: Gudenå Hospice.

Men der er lang vej igen, hvis Danmark skal følge Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger, hvor alle med livstruende sygdomme har ret til lindrende omsorg.
- 95 procent af de indlagte på hospice er kræftpatienter. Skal der også være plads til patienter med hjertesygdomme og lungesygdommen KOL, skal vi ifølge den europæiske organisation for palliativ indsats EAPC op på 450-500 pladser, sagde Tove Videbæk.

 

Hver femte når ikke at komme på hospice

Hun måtte også konstatere, at 20 procent af de patienter, der visiteres til en hospiceplads aldrig får den – enten fordi de blev visiteret for sent eller fordi der ikke var plads nogen steder. I Region Midt er det ifølge en helt ny rapport næsten halvdelen, der ikke når at komme på hospice.
- Det er beskæmmende. Især i betragtning af at flere senge i perioder står tomme på hospicer. Det vil jeg snakke med ministeren om. Også KOL patienter kunne have gavn af komme ind i et par uger på såkaldt symptomlindrende ophold, sagde Tove Videbæk.

Hun lagde vægt på, at det ikke kun handler om hospicer, men om palliativ indsats generelt. Patienter med livstruende sygdomme skal tilbydes såkaldte Palliative Dagtilbud på hospice, der skal etableres flere tværfaglige palliative team til at tage sig af døende i hjemmene, de palliative teams skal styrkes, og det skal også uddannelsen af personalet i den brede palliative indsats.

 

Hele paletten af lindrende tilbud
- Vi skal have gang i hele paletten. For alle mennesker med livstruende sygdomme har ret til lindrende behandling, slog landsformanden fast.
Tove Videbæk blev genvalgt som landsformand, Christian Bendixen og Anne-Marie Bønløkke blev genvalgt til bestyrelsen og Erik Nedergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerede sig med Nedergaard som næstformand – en post han i øvrigt også har i Støtteforeningen for Hospice Djursland.
Regnskabet for 2013 viste indtægter på 773.000 kr., udgifter for 723.000 kr. og dermed et overskud på 50.000 kr. De fleste penge går til aktiviteter for de frivillige, kurser, udvikling af arbejdet samt PR og fundraising.
Der blev indstiftet tre nye priser som uddeles ved næste generalforsamling: 5000 kr. til en fagperson der har gjort noget særligt på det palliative felt, 5000 kr. til en person der har gjort noget særligt på det frivillige område og 10.000 kr. til et udviklingsprojekt for den lindrende indsats.


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere