BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Glæde over 19 hospicer – og ønske om flere

19. oktober 2014 Artikel
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Lørdag den 11. oktober fejredes Den Internationale Hospicedag.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:

Lørdag den 11. oktober blev Den Internationale Hospicedag fejret i 70 lande verden over. I Danmark kan Hospice Forum Danmark glæde sig over, at hospice nr. 19 snart er etableret i Danmark.

Det sidste skud på stammen er Gudenå Hospice i Brædstrup i Midtjylland. Gudenå Hospice i Brædstrup har holdt rejsegilde og planlægger at åbne dørene for patienter den 1. april 2015. Danske hospicer har driftsoverenskomst med regionerne og er derfor gratis for alle mennesker med livstruende sygdom.

- Vi glæder os over, at hospicer og palliative tilbud i Danmark siden 2004 har haft en naturlig plads i Sundhedsloven, så døende patienter kan få lindring og mest mulig livskvalitet i samvær med deres pårørende indtil det sidste, siger Hospice Forum Danmarks landsformand, Tove Videbæk.

To børnehospicer i Danmark

Næste mål er etablering af børnehospicer. Tove Videbæk har allerede fremlagt behovet over for Folketingets Sundhedsudvalg.

- Børn med livstruende sygdomme har brug for særlig omsorg, og deres forældre og søskende har brug for aflastning og støtte, siger hun.

Familier skal i perioder på 1-2 uger kunne komme til et børnehospice og opleve et frirum og leve så normalt som muligt, mens et professionelt sundhedspersonale og pædagoger tager sig af deres syge børn. Og der skal naturligvis være nem adgang for familierne – også når akutte behov opstår.

- Derfor bør der være mindst to børnehospicer i Danmark, et på Sjælland og et i Jylland, fastslår Tove Videbæk, som netop har besøgt det 11 år gamle børnehospice ”Sternenbrücke” (Stjernebroen – red.) i Hamburg, Tyskland.

Dobbelt antal hospicesenge

Med udgangen af 2014 er antal hospicesenge i Danmark kommet op på i alt 250. Men her er der også brug for en opgradering, mener Hospice Forum Danmark.

- Vi er nu endelig kommet op på et antal hospicepladser, der svarer til internationale minimumsanbefalinger. Men Verdenssundhedsorganisationen WHO har udvidet målgruppen for palliativ indsats til også at omfatte mennesker med andre diagnoser end kræft. Derfor bør antal hospicesenge ifølge European Association of Palliative Care op på 450 i Danmark – altså næsten en fordobling, fortæller Tove Videbæk.

Også dette havde Tove Videbæk med på ønskesedlen til Folketingets Sundhedsudvalg. Sidst men ikke mindst ønsker Hospice Forum Danmark støtte til palliative dagtilbud, hvor alvorligt syge patienter skal kunne komme på hospice for ambulant behandling.

Videndeling, erfaringsudveksling og brainstorming

Tove Videbæk glæder sig over, at hospicesagen er kommet på dagsordenen hos både politikere, sundhedsprofessionelle og medier, selv om det var op ad bakke, da de første hospicer blev etableret i Danmark. Nu gælder det idéen om særlige hospice- og aflastningstilbud for børn og deres familier. Og Tove Videbæk er fortrøstningsfuld:

- Jeg er så glad for den positive kontakt, vi har fået med sundhedspersonale vedr. palliation til børn og unge, samt med sundhedspersonale, som til daglig arbejder med børn. Mange fagpersoner fra disse områder er interesseret i at udvikle den lindrende indsats over for børn og unge i Danmark.

Hospice Forum Danmark har inviteret nøglepersoner vedr. palliation og fagpersoner, som til daglig arbejder med børn og unge, til et seminar, hvor formålet er videndeling, brainstorm samt menings- og erfaringsudveksling med henblik på at styrke den lindrende indsats for børn og unge med livstruende sygdomme samt deres pårørende i Danmark.

Det sker onsdag den 29. oktober i Regionshuset i Vejle.

- Jeg håber dialogen vil føre til, at vi i Danmark snarest muligt kommer op på niveau med England og Tyskland. Begge lande er langt fremme med både børnehospicer og palliation til børn unge i det hele taget, tilføjer Tove Videbæk.

Inspirerer Norge og Grønland

Også uden for Danmarks grænser er Hospice Forum Danmark med til at fremme hospicesagen. Tove Videbæk medvirkede således i juni ved en markering af hospicesagen i Norge og fik i den forbindelse et løfte fra Norges sundhedsminister Bent Høie om, at han ville arbejde for, at hospice også bliver et tilbud på sundhedsområdet i Norge.

I Grønland har Hospice Forum Danmark leveret inspiration og knowhow i forbindelse med etablering af en støtteforening for et fremtidigt hospice i Nuuk.

- Der er meget at fejre ved Den Internationale Hospicedag i 2014. Og noget at huske på – så vi ikke svigter hverken voksne elle børn med livstruende sygdomme, men giver dem maksimal livskvalitet lige til det sidste, slutter Tove Videbæk.


luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere