BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Ny inspiration i godt selskab

23. maj 2016 Artikel Temaer: Frivillige
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Hospice Forum Danmark inviterede igen i år frivilligkoordinatorerne fra landets hospicer på kursus med fokus på erfaringsudveksling og ny inspiration til arbejdet.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:


For frivillig-koordinatorerne er kurset en kærkommen anledning til at mødes på tværs og udveksle erfaringer med andre i samme job, så der var livligt gang i snakken med det samme. Årets kursus var bygget om omkring tre temaer med udgangspunkt i koordinatorernes dagligdag og med input fra koordinatorerne til de oplægsholdere, der var inviteret til at dykke dybere ned i temaerne.


Der blev arbejdet med, hvordan man får givet feedback på den gode måde, så det er med til at styrke den helt uvurderlige frivillige indsats, der gøres rundt på hospicerne. Der kom mange eksempler fra hverdagen som koordinator og de oplevelser og udfordringer, der kan være forbundet med kommunikationen med både frivillige og professionelle kollegaer på hospice.


Sidste år havde man spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet gav mening at holde kurser på programmet – i år blev der fulgt op ved at kigge nærmere på, hvordan man kan skabe uformelle læringsrum i det fælles dagslige arbejde, så man hele tiden kan lære af hinanden og sammen udvikle den frivillige indsats, så den bliver til bedst mulig gavn for patienter og pårørende.


Endeligt var der indspark omkring rammerne for den frivillige indsats – kan man klare sig helt uden rammer? Hvornår kan rammer hjælpe indsatsen på vej og hvornår bliver de for snævre? Alt sammen spørgsmål som affødte livlig debat på tværs.


Endeligt blev der brugt tid og energi på at vende de mange spørgsmål og udfordringer, som de enkelte møder i dagligdagen med kollegaer i tilsvarende situationer. Der blev delt ud af erfaringer og gode råd fra dem, der har været i gang i mange år, mens de sidst tiltrådte kunne suge til sig og byde ind med ”friske øjne” på opgaverne.


Koordinatorerne rejste hjem med ny viden, inspiration, et endnu stærkere netværk og ikke mindst masser af gode debatter og en fælles oplevelse rigere.


Kurset var planlagt af Hospice Forum Danmarks frivillighedsudvalg, som fik masser af idéer og ønsker til programmet for næste års kursus med hjem.


Læs mere link: