BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Fokus på Hospicesagen

08. november 2017 Temaer: Politik
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
Hospicesagen er kommet på den lokalpolitiske dagsorden i forbindelse med det kommende valg til kommuner og regioner. Dermed er der taget hul på en vigtig snak om, hvordan vi i fremtiden sørger for at imødekomme behovet for omsorg og pleje af alvorligt syge og døende mennesker på bedste vis.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
sygeplejerske-knaeler-web

Der er fuld gang i forskellige vælgermøder rundt i hele landet og medierne bugner af indlæg om de mange kandidaters mærkesager. I Hospice Forum Danmark følger vi naturligvis med i de udmeldinger, der bringer hospicesagen på dagsordenen. Og der er i disse dage meget at følge med i.


Kandidater på tværs af hele det politiske landskab har sat fokus på, hvordan man allerbedst kan hjælpe alvorligt syge og døende medborgere. Der kommer forslag frem omkring etablering af afdelinger på kommunale plejecentre med øget fokus på god omsorg i den sidste tid for ældre døende, forslag omkring udbygning af tilbud om hjælp og pleje, der kan sikre en værdig død i hjemmet for de, som ønsker dette og endeligt er der ønsker om etablering af flere hospicepladser i de egen af landet, hvor man i dag oplever et stort pres på de eksisterende pladser.


Også hospice til børn og unge sættes på dagsordenen med opfordringer til etablering af et børnehospice i Vestdanmark, så børn med livstruende sygdomme og deres familier kan få yderligere et tilbud udover Danmarks hidtil eneste børnehospice, Lukashuset i Hellerup.


For Hospice Forum Danmark er det glædeligt, at hospicesagen kommer på dagsordenen rundt om i hele landet.


Vi kan alle sammen være med til at sætte yderligere fokus på emnet og dermed gøre hver vores til at hjælpe hospicesagen på vej. Vi kan være med til at stille spørgsmålene til vores lokale og regionale politikere, så vi sammen sætter fokus på, hvordan forholdene lige nu er i vores område.


Vi kan opfordre til en dialog om:

  • Hvilke kriterier, der skal glæde for, at man som patient kan visiteres til en hospiceplads. Lige nu er billedet det, at ca. 95% af patienterne på danske hospicer er kræftpatienter, mens andre patientgrupper fx hjerte- og lungepatienter i de færreste tilfælde får mulighed for at benytte hospice.

  • Hvordan vi sikrer, at alle med behov for det sikres kvalificeret hjælp til en værdig død.  Det være sig både de mennesker, der ønsker at dø hjemme, dem, der modtager pleje og omsorg på et kommunalt plejecenter og endeligt de patienter, der har behov for den specialiserede palliative behandling, der gives på et hospice.


Læs mere link: